Rośliny ulepszone genetycznie – szansa na wyżywienie ludzkości zdrową żywnością

GMO

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach projektu „Kawiarnie naukowe w Uniwersytecie Gdańskim”. Tym razem wykład „Rośliny ulepszone genetycznie - szansą na wyżywienie ludzkości a nie zbędną ingerencją w produkcję żywności” przedstawi prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 kwietnia 2021 roku o godzinie 18:00, za pośrednictwem platformy MS Teams. Osoby, które mają ochotę zadać pytanie, mogą to zrobić do poniedziałku 19 kwietnia 2021 r. na adres: oblicza.nauki@ug.edu.pl.

Abstrakt: Hodowla roślin jest tak długa jak historia ludzkości. Jednak na przestrzeni wieków, a w szczególności w ostatnich 50 latach, metody hodowli roślin zmieniły się diametralnie. Selekcja i rozmnażanie najlepszych osobników oraz hodowla mieszańców wewnątrz- i międzygatunkowych zostały zastąpione przez hodowlę ukierunkowaną  opartą o markery molekularne, modyfikacje genetyczne i edycję genomu.

W trakcie wykładu postaram się udowodnić, iż nowoczesna hodowla roślin oparta o szeroko rozumianą inżynierię genetyczną to nie fanaberia naukowców a konieczność, która pozwoli na wyżywienie ludzkości zdrową żywnością i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska chemicznymi środkami ochrony roślin.

Link do wykładu:  Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Organizatorem cyklu spotkań w ramach projektu "Kawiarnie naukowe w Uniwersytecie Gdańskim" jest Wydział Chemii UG oraz Wydział Ekonomiczny UG. Projekt realizowany jest w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka, moduł Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu – finansowany przez Ministra Edukacji i Nauki.

Więcej informacji o wydarzeniach w ramach projektu

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG