Pięć akredytacji zagranicznych dla UG w ramach Programu POWER

Dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG z Wydziału Chemii (Prodziekan ds. Nauki) jest kierownikiem czterech projektów z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, których celem jest uzyskanie przez Uniwersytet Gdański zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Zaplanowane akredytacje to: Eurobachelor Certification dla kierunku Biznes chemiczny, Eurobachelor Certification dla kierunku Chemia I stopień, Eurobachelor Certification dla kierunku Chemia II stopień, Chemistry Doctorate Eurolabel Certification dla kierunku Chemia.

Budżet wszystkich projektów to ok. 100 tys. PLN

Kierownikiem projektu „Akredytacja Pedagogiki Innowacyjności / Journey to Changemaker Certificate” jest dr Adam Jagiełło-Rusiłowski z Wydziału Nauk Społecznych. Akredytacja J2CC jest wyróżnieniem rozpoznawalnym na świecie, poświadczającym, że jednostka współpracuje w ramach sieci uczelni i instytucji, aby stworzyć wspólnie lepszą przyszłość. Certyfikat J2CC zapewnia dostęp do różnorodnych innowacji społecznych, w tym do sztuki nauczania, rozwijania i wspierania umiejętności implementowania zmian. W ramach procesu certyfikacji zostanie przygotowany raport samooceny jednostki, który pozwoli na opracowanie Planu Rozwoju przy aktywnym wsparciu Ashoki.

Budżet projektu to ok. 212 tys. PLN.

stopka
Biuro Promocji