Akademickie Archiwum Pandemii

Jesteśmy świadkami przełomowego okresu w dziejach ludzkości naszego pokolenia – światowej pandemii COVID-19. Również jako społeczność Uniwersytetu Gdańskiego przeżywamy to zmieniające świat wydarzenie. Nasze działania od początku przyjmowały różne formy – od prowadzenia badań naukowych, poprzez nauczanie zdalne, utrzymanie ciągłości pracy administracji Uniwersytetu, aż do niesienia pomocy psychologicznej i dzielenia się kreatywnymi sposobami na zachowanie spokoju i nadziei.

W celu udokumentowania doświadczeń społeczności Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie trwającego globalnego kryzysu powstał projekt „Akademickie Archiwum Pandemii COVID-19”. Ideą projektu jest udokumentowanie codziennych doświadczeń i wydarzeń mających miejsce na kampusie, w laboratorium, podczas nauki i pracy zdalnej w domu lub innym miejscu. Archiwum Pandemii będzie zbiorem i zapisem wszystkich tych wydarzeń, których doświadczyliśmy i nadal doświadczamy.

„Akademickie Archiwum Pandemii COVID-19” to również sposób na to, by przyszłe pokolenia dowiedziały się jak wyglądało nasze codzienne życie w czasach pandemii, jak zmieniły się nasze zwyczaje i postrzeganie świata, co nas martwiło a co cieszyło, jakie mieliśmy rozterki, a co dawało nam nadzieję.

Zapraszamy do przekazywania do Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego relacji i materiałów z czasów pandemii, które będą bezcennym źródłem wiedzy dla kolejnych pokoleń. Staną się również częścią ogólnopolskiego zbioru archiwalnego, dokumentującego losy naszego kraju w tym trudnym czasie. W przypadku pytań lub chęci wsparcia inicjatywy zapraszamy do kontaktu telefonicznego (58 523 23 27), mailowego (archiwum@ug.edu.pl) lub osobistego w siedzibie Archiwum UG przy ul. Jana Bażyńskiego 8, wejście w budynku Neofilologii (poziom -1) w godzinach od 8:00 do 16:00.

Akcja „Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)” została zainicjowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w celu udokumentowania doświadczeń polskiego społeczeństwa związanych z tym wydarzeniem.

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG