Podsumowanie działalności Centrów Testowych COVID-19

zdjęcie poglądowe

Dzienna liczba zakażeń koronawirusem na Pomorzu spadła poniżej 10 osób. To efekt silnej współpracy wszystkich jednostek i całej społeczności Pomorza - podkreślały podczas briefingu władze województwa pomorskiego, miasta Gdańska i rektorzy trójmiejskich uczelni, którzy spotkali się we wtorek, 8 czerwca 2021 r., przy centrum testowym działającym na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

- Znaczne ograniczenie zasięgu epidemii na Pomorzu możliwe było dzięki sprawnej działalności i wsparciu wielu jednostek, m.in. stacji sanepidu, uczelni trójmiejskich, szpitali, powstaniu licznych centrów testowych i dużej liczbie pobieranych wymazów. Dziękuję za zorganizowanie na terenie uniwersytetu przez UCK największego na Pomorzu punktu szczepień, dziękuje za współpracę Uniwersyteckiemu Centrum Klinicznemu, Wojewódzkiej Stacji Sanepidu, dziękuję za pomoc Uniwersytetowi Gdańskiemu, który na początku epidemii wsparł Stację Sanepidu, użyczając swojego sprzętu i możliwości laboratoryjnych. Te wszystkie działania złożyły się w całość i doprowadziły do wyhamowania epidemii, dzięki czemu obecnie liczba zakażonych osób na Pomorzu spadła poniżej 10 – mówił podczas briefingu Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski.

Do podziękowań dołączył również Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska.

- To że Pomorze i Gdańsk liderowały liczbie wykonanych wymazów, a teraz lideruje w liczbie wykonanych szczepień  - to wiąże się z odpowiedzialnością i mądrością mieszkańców, za co bardzo im dziękuję. To bierze się też ze współpracy ludzi, instytucji, uczelni i setek tysięcy zaangażowanych ludzi. Dziękuję za te współprace i wspólną walkę z łagodzenie skutków pandemii.

Podczas briefingu głos zabrali też prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,  Jakub Kraszewski, Dyrektor UCK oraz prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym Uniwersytetu Gdańskiego.

- W imieniu gospodarza tego miejsca, Rektora UG, prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego chcę się dołączyć do wszystkich podziękowań, które zostały tu dziś wygłoszone - mówi prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. - Wiosna ubiegłego roku to był rzeczywiście bardzo trudny, szczególny czas, ale jako społeczność Trójmiasta, Gdańska, społeczność akademicka zdaliśmy egzamin z solidarności. W tym specyficznym czasie potrafiliśmy współdziałać, współpracować. Uniwersytet Gdański dołożył swoją cegiełkę do tej współpracy, m.in. poprzez użyczenie sprzętu i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i 7 Szpitalowi Marynarki Wojennej. Teraz otworzyliśmy Centrum Wsparcia Psychologicznego, by w tym pokowidowym czasie również móc wspierać wszystkich potrzebujących.

Zdjęcia z briefingu prasowego na UG. Fot. Arek Smykowski/UG
EMW/Zespół Prasowy