5 miejsc w górę – UG wyżej w rankingu Perspektyw!

Uniwersytet Gdański zanotował skok w górę o pięć miejsc w Rankingu Uczelni Akademickich 2021 oraz dwa miejsca w górę w Rankingu Uniwersytetów 2021. – Jestem przekonany, że to początek naszej drogi ku coraz mocniejszej pozycji naszej uczelni  w rankingach – zapowiada Rektor, prof. Piotr Stepnowski.

Grafika ilustracyjna

W opublikowanym przez Perspektywy rankingu wyraźnie widać zmianę trendu spadkowego jaki do tej pory można było obserwować w kontekście Uniwersytetu Gdańskiego. Największy skok w górę, aż o pięć miejsc, widoczny jest w Rankingu Uczelni Akademickich. W tym zestawieniu UG awansował z 28. na 23. miejsce. Ranking obejmuje prawie 100 szkół wyższych, z wyjątkiem uczelni artystycznych, posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Ranking jest jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Awans Uniwersytetu Gdańskiego obserwujemy również w Rankingu Uniwersytetów 2021 – tutaj nasza uczelnia awansowała o dwa miejsca w górę – z 8. na 6. miejsce, ustępując tylko Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Uniwersytetowi Warszawskiemu, Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetowi Wrocławskiemu oraz Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu.

- To pierwszy raz od 2013 roku, kiedy obserwujemy poprawę pozycji Uniwersytetu Gdańskiego w rankingach publikowanych przez Perspektywy. Zaledwie półroczne działania na rzecz istotnej poprawy prestiżu i widoczności uczelni, dynamicznego umiędzynarodowienia, wdrażania innowacyjnych metod kształcenia i innych strategicznych działań znalazły swoje odzwierciedlenie w tabelach. Jesteśmy na początku drogi głębokich zmian naszej uczelni, ale już dziś widać znaczącą poprawę wskaźników UG – np.  w kryterium Innowacyjność z miejsca 44 awansowaliśmy na 20 – mówi prof. Piotr Stepnowski, Rektor UG.

Wśród trzydziestu najlepszych uczelni akademickich w Polsce znalazło się tylko 8 klasycznych uniwersytetów (UJ, UW, UAM, UWr, UMK, UŁ, UG, UŚ). Na pozostałych miejscach przeważają uczelnie techniczne i medyczne, czyli uczelnie o profilu zawodowym, które mają w wielu względach większe szanse zaistnieć pozytywnie w kryteriach rankingowych takich jak Absolwent na Rynku Pracy.

Uniwersytet Gdański wysoko uplasował się również w Rankingu Kierunków Studiów. Najwyżej ocenione zostały: Ochrona środowiska i Gospodarka przestrzenna (4. miejsce w Polsce), Archeologia, Kulturoznawstwo, Pedagogika specjalna, Biologia i Biotechnologia (5. miejsce w Polsce), Prawo, Administracja, Socjologia, Geografia (6. miejsce w Polsce). W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 71 kierunków. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją, jako że w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajdują się aż 1553 nazwy, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2021 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG