Rekrutacja do szkół doktorskich UG

W sierpniu rusza rekrutacja do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia oferuje kształcenie w: Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Funkcjonujące od 2019 r. szkoły doktorskie kształcą doktorantów przygotowując ich do uzyskania stopnia naukowego doktora. Studia w szkołach doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego trwają 4 lata, a kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej.

- Szkoły doktorskie to ciągle nowe rozwiązanie i obecnie wszelkie kompleksowe oceny tej formy kształcenia byłyby przedwczesne. Można jednak zaobserwować, że ułatwiły integrację doktorantów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. W programie studiów znajdują się zajęcia metodologiczne ale również przedmioty, które przygotowują do publikowania artykułów naukowych w języku angielskim oraz składania wniosków o granty badawcze. Zainteresowanie kształceniem w szkołach doktorskich rośnie z roku na rok, w zależności od dyscypliny o przyjęcie stara się po kilku kandydatów na jedno miejsce - mówi dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia.

O przyjęcie mogą się starać osoby z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym w przypadku studentów zagranicznych.

Terminy rekrutacji do szkół doktorskich UG

 1. Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • rejestracja w IRK 02.08 - 31.08.2021
 • składanie dokumentów 09.08 - 31.08.2021
 • rozmowy kwalifikacyjne 06.09 - 10.09.2021
 • ogłoszenie listy osób przyjętych 17.09.2021
 1. Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych
 • rejestracja w IRK 09.08 - 20.08.2021
 • składanie dokumentów 16.08 - 25.08.2021
 • rozmowy kwalifikacyjne 02.09 - 14.09.2021
 • ogłoszenie listy osób przyjętych 17.09.2021
 1. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • rejestracja w IRK 09.08 - 20.08.2021
 • składanie dokumentów 16.08 - 25.08.2021
 • rozmowy kwalifikacyjne 02.09 - 14.09.2021
 • ogłoszenie listy osób przyjętych 17.09.2021

Dyscypliny naukowe

Każda ze szkół doktorskich kształci doktorantów konkretnych dyscyplin naukowych. Międzyuczelniana Szkoła Doktorska Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego skupia doktorantów dyscypliny nauki biologiczne oraz nauki medyczne. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (SDNSiP) takich dyscyplin, jak: matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku. Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych gromadzi studentów dyscyplin: archeologia, historia, filozofia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Stypendium dla doktorantów

Każdy z doktorantów kształcących się w szkole doktorskiej (maksymalnie przez 4 lata) otrzymuje stypendium: na początku w wysokości 37% wynagrodzenia profesora (w 2019 r. podstawa ta wynosiła 6.410 zł brutto), tj. 2.371,70 zł brutto (ok. 2.104,65 zł netto), a po ocenie śródokresowej, która ma miejsce po dwóch latach kształcenia - w wysokości 57% wynagrodzenia profesora, tj. 3.653,70 złotych brutto (ok. 3.242,29 zł netto).

Więcej o stypendiach doktoranckich

Kontakt

Siedziba Biura Szkół Doktorskich mieści się przy ul. Wita Stwosza 63 w Gdańsku (pokój F220 na Wydziale Chemii UG). Biuro pracuje w najbliższym okresie w następujących godzinach:

 • 12-23.07.2021 - 7.00-15.00
 • 26.07-30.08.2021 - 7.30-15.30

Kandydaci mogą skorzystać też z dyżurów popołudniowych – wówczas, w określonych dniach, biuro czynne jest w godz. 8.30-16.30 (rozpiska dyżurów popołudniowych: 24.08.2021, 31.08.2021).

Godziny przyjęć interesantów to 8.00-12.00, w dniach dyżurów popołudniowych - 12.00-16.00.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG