życie akademickie
Mgr Mateusz Adam Baluk, student III roku Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, otrzymał wyróżnienie w kategorii Innowacje produktowe w konkursie Ekoinnowator 2022 za osiągnięcia w działalności akademickiej i popularyzację nauki. Nagroda została przyznana głównie za osiągnięcia na polu naukowym: za udział we współtworzeniu wieży…
życie akademickie
W sierpniu rusza rekrutacja do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego. Uczelnia oferuje kształcenie w: Międzyuczelnianej Szkole Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Funkcjonujące od 2019 r. szkoły doktorskie kształcą doktorantów przygotowując ich do…
życie akademickie
3 sierpnia rusza elektroniczna rekrutacja do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego. Na kandydatów czekają w tym roku 104 miejsca. Kształcenie trwa cztery lata i prowadzone jest w trybie stacjonarnym w czterech dziedzinach naukowych: dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Uniwersytet Gdański oferuje kształcenie w następujących szkołach…