Doktorant UG z wyróżnieniem specjalnym w konkursie Ekoinnowator 2022

fot.

Mgr Mateusz Adam Baluk, student III roku Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, otrzymał wyróżnienie w kategorii Innowacje produktowe w konkursie Ekoinnowator 2022 za osiągnięcia w działalności akademickiej i popularyzację nauki.

Nagroda została przyznana głównie za osiągnięcia na polu naukowym: za udział we współtworzeniu wieży fotokatalitycznej, udział w pracach Inkubatora Innowacyjności 4.0, pracach grantu OPUS 21 "Rola cieczy jonowych w fotokonwersji CO2", za kierowanie dwoma projektami BMN, koordynowanie prac projektu studenckiego "projekt NKChUG: KLIMATYCZNI" i opracowanie nowych filtrów do powietrza, nagrodzonych w konkursie Young Fahreheit.

Jak przyznaje sam Mateusz A. Baluk poza popularyzacją nauki doceniono również prace nad urządzeniami, które mogą być wykorzystane w ochronie środowiska

- Materiały i urządzenia, które tworzę, są głównie skierowane na separacje zanieczyszczeń z powietrza i/lub ich fotodegradacje. Wykorzystywane są do fotogenerowania wodoru jako czystego nośnika energii oraz do fotokonwersji dwutlenku węgla do użytecznych paliw – mówi Mateusz Adam Baluk, doktorant UG. - Nagroda jest dla mnie zwieńczeniem wysiłków ostatnich lat prac w ramach doktoratu. Jest taką zieloną cegiełką do klimatycznej rewolucji, które nasze pokolenie musi przeprowadzić, aby żyć w czystym i bezpiecznym świecie

Konkurs Ekoinnowatorzy 2022 jest 4. edycją ogólnopolskiego konkursu kierowanego do środowiska akademickiego, którego celem jest wyłonienie kół naukowych, studentów oraz doktorantów wyróżniających się w działalności naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym.

EMW/Zespół Prasowy UG