Zobacz, jak powstają naukowe zbiory zielnikowe

Zielniki naukowe stanowią bezcenne źródło wiedzy botanicznej. Zarchiwizowany materiał botaniczny staje się ponadczasowym fundamentem dalszego rozwoju wiedzy oraz świadectwem przyrodniczej przeszłości zachowanym dla przyszłych pokoleń. Zanim jednak zebrane okazy roślin zostaną włączone w poczet zbiorów naukowych, muszą przejść szereg procesów. Film Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, powstały w ramach projektu Herbarium PomeranicumZintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza, wyjaśnia etapy tworzenia alegatów.

W prezentowanym filmie przedstawione zostały etapy pracy z materiałem zielnikowym prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu Herbarium PomeranicumZintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza – Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe.

W Zielniku Uniwersytetu Gdańskiego tworzenie alegatów przebiega w kilku etapach. Pierwszym z nich jest zbiór.

- Materiały zbierane w terenie są najczęściej dokumentacją z prowadzonych badań, np. geobotanicznych. Okazy powinny być zbierane tak, by ukazać jak najwięcej szczegółów budowy morfologicznej i umożliwić ich późniejsze oznaczenie – mówi mgr Katarzyna Wszałek-Rożek z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. - Ważnym elementem jest zaopatrzenie okazu etykietą tymczasową z numerem terenowym. Etykiety z danymi na temat okazu są bardzo ważne, to dzięki nim materiały mają wartość naukową.

Fot. Cezary Bogus

Fot. Cezary Bogus

Więcej informacji o etapach pracy z materiałem zielnikowym, m.in. konserwacji, oznaczaniu, preparowaniu czy digitalizacji i udostępnieniu, znajduje się w filmie prezentowanym przez Wydział Biologii UG.

Przypomnijmy, dzięki Herbarium Pomeranicum łatwy i szybki dostęp do bezpłatnej wirtualnej kolekcji okazów roślin i grzybów - ułożonych, opisanych i sklasyfikowanych według określonych kryteriów, będzie miał każdy zainteresowany.

Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Zakłada połączenie czterech obecnie funkcjonujących zielników pomorskich (Herbarium Universitatis Gedanensis - UGDA, stanowiący własność Uniwersytetu Gdańskiego, Herbarium Slupensis - SLTC, własność Akademii Pomorskiej w Słupsku, Herbarium Stetinensis - SZUB, oraz Szczecińska Kolekcja Okrzemek SZCZ, stanowiące własność Uniwersytetu Szczecińskiego) w jeden wirtualny i udostępniony online zbiór zielnikowy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Jego łączna wartość to 25 065 886 zł, dofinansowanie ze środków europejskich w ramach POPC wynosi 21 213 259,49 zł brutto.

logotyp
EMW/Zespół Prasowy UG