Naukowcy o Polonii w Senacie RP

W posiedzeniu Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu RP, które poświęcone było prezentacji dorobku naukowego w zakresie problematyki polonijnej i współpracy z Polonią wzięła udział dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG, Prodziekan Wydziału Historycznego ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UG.

Było to drugie z serii spotkań zorganizowanych przez senacką Komisję, której celem było zebranie rekomendacji dla programowania polityki publicznej w tej sferze. (Retransmisja posiedzenia jest dostępna pod linkiem: https://av8.senat.pl/10KSEP251).

Przed posiedzeniem Komisji, prof. Anna Mazurkiewicz wraz z drem Rafałem Raczyńskim, reprezentującym Muzeum Emigracji w Gdyni, wzięli też udział w konsultacjach z udziałem senatora Kazimierza M. Ujazdowskiego, przewodniczącego komisji.

Dr hab. Anna Mazurkiewicz prof. UG przedstawiła dorobek naukowy badaczy z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy zajmują się badaniem polskiej diaspory (Wydział Historyczny, Wydział Nauk Społecznych, International Border Studies Center UG) oraz zaprezentowała dorobek współpracy z Polish American Historical Association, która rozwijana była na Wydziale Historycznym UG od 2012 roku.

W Raporcie o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku, opracowanym przez Komitet Badań nad Migracjami PAN w 2018 roku napisano, że na Uniwersytecie Gdańskim można mówić o tworzeniu się nowych instytucjonalnych struktur w polu badań migracyjnych.

Badania nad diasporą polską na Wydziale Historycznym UG nie mają długiej tradycji porównywalnej np. z ośrodkiem krakowskim. - Charakter prowadzonych prac badawczych w tym zakresie wyraźnie ukierunkowany jest na Stany Zjednoczone, a w mniejszym stopniu także na kraje skandynawskie (które z kolei dominują w badaniach socjolożek z WNS UG, o których dorobku też wspomniano na posiedzeniu Komisji) – informuje dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG.

Badania nad Polonią amerykańską na Wydziale Historycznym UG rozwijają się w symbiozie z gdańską amerykanistyką od 2008, gdyńskim Muzeum Emigracji od 2011, oraz w ścisłej współpracy z amerykańskimi towarzystwami naukowymi. - Od czerwca bieżącego roku ten potencjał został istotnie zwiększony poprzez powołanie IBSC na UG - interdyscyplinarnego i międzynarodowego centrum badań nad granicami. Ambitnie z nową energią i ponad podziałami wyznaczanymi przez dyscypliny naukowe badaczki i badacze skupieni w jego ramach wzięli czynny udział w przygotowaniu programu konferencji: „Pogranicze”, która współorganizowana jest z Komitetem Badań nad Migracjami PAN, Wydziałem Historycznym UG i Muzeum Emigracji w Gdyni – dodaje dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG. W konferencji weźmie udział ponad 180 badaczy z kraju i zagranicy.

Pisaliśmy o niej: https://ug.edu.pl/news/pl/1738/pogranicze-zmiana-i-kontynuacja-w-obliczu-spotkania-z-odmiennoscia-konferencja-kbnm-pan-ug-i-muzeum

Więcej: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/

Foto: Kancelaria Senatu RP

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy