Bez maski. Warsztaty w Arktyce – konkurs Fundacji Identitas

Sześciu polskich autorów w wieku od 25 do 41 lat będzie uczestniczyło zimą 2021/2022 w warsztatach w bazie leżącej pięćset kilometrów za kręgiem polarnym. Baza na wyspie Uløya zapewni niespotykane gdzie indziej warunki do refleksji i pracy twórczej. Konkurs i warsztaty pt. Bez maski. Warsztaty w Arktyce dla polskich humanistów, pisarzy, filozofów i historyków ogłasza Fundacja Identitas.

Od roku 2014 Fundacja Identitas zasila humanistów stypendiami, a także, w ramach Nagrody Identitas, przyznaje corocznie autorom najlepszej polskiej książki roku nagrodę finansową w wysokości od 20 do 80 tys. zł. Uzupełnieniem nagrody, jaką są warsztaty i Nagroda Specjalna Identitas, będzie promocja dzieł uczestników warsztatów prowadzona przez Fundację i jej partnerów.

- Wielka część współczesnych prac polskich autorów nie jest twórczością hermetyczną. Zasługują one na więcej uwagi i wsparcia, tak ze strony powołanych do tego instytucji publicznych, jak i ze strony przedsięwzięć finansowanych prywatnie, tak ważnych w wielu „starych” krajach Europy, a tak wciąż nielicznych w Polsce – przekonują organizatorzy konkursu.

Uważają, że ciągłość kulturowa, tak poważnie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zachwiana wymaga troski. - Literatura jest jednym z najważniejszych, najbardziej zróżnicowanych i wysublimowanych fundamentów tej ciągłości, nawet jeśli już nie jest najbardziej masowym - podkreślają. - Jednocześnie prace z obszaru szeroko rozumianej humanistyki, począwszy od literatury pięknej, a skończywszy na literaturze faktu i reportażu bywają często nośnikami nowości, oryginalności tak w trendach literackich, jak i szerzej, w opisie pojmowania rzeczywistości i zachodzących w niej zmian.

Wśród dotychczasowych laureatów i nominowanych do Nagrody Identitas znaleźli się m.in.: Marta Kwaśnicka, Beata Halicka, Jarosław Marek Rymkiewicz, Maciej Pieprzyca, Jan Polkowski, Ryszard Kaczmarek, Krzysztof Koehler, Bogdan Podgórski, Marcin Cielecki, Radek Rak, Anna Janko, Agnieszka Kołakowska, Natalia Jarska, Stanisław Waltoś, Paweł Rojek, Marcin Makowski, Kazimierz Orłoś, Mariusz Urbanek i Przemysław Dakowicz.

Trwające od 7 do 9 dni warsztaty odbędą się zimą 2021/2022 w ośrodku na arktycznej wyspie Uloya. Podczas nich w Arktyce zespół ekspertów przeprowadzi z nominowanymi zajęcia poświęcone wpływowi na nowe polskie narracje szczególnie dziś widocznych form rozdzielenia – czy to z powodu pandemicznych masek, czy pogłębiających się pęknięć kulturowych i światopoglądowych. Oddalona od siedzib ludzkich, leżąca pięćset kilometrów za kręgiem polarnym baza na wyspie Uløya zapewni niespotykane gdzie indziej warunki do refleksji i pracy twórczej.

Ogłoszenie decyzji o przyznaniu Nagrody lub Nagród Identitas  nastąpi pomiędzy 30.12. 2021, a 30.4. 2022 roku.

Fundacja przyjmuje zgłoszenia, od samych autorów, a także od działających na terenie RP wydawnictw, pracowników naukowych uczelni, redaktorów naczelnych czasopism i programów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych, oraz organizacji pozarządowych działających w sferze kultury i zarządy Fundacji.

Termin zgłaszania autorów upływa 8.10. 2021 r. Warsztaty Identitas odbędą się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Regulamin i informacje: www.identitas.pl

Fot. T.Kazmierowski, Uløya, 2020. Na zdjęciu nominowani do Nagrody Identitas 2020: od prawej Marcin Cielecki, Radek Rak, Paweł Rzewuski, Marcelina Szumer-Brysz, Tomasz Herbach i Marcin Makowski.

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy