Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans 2021 już wkrótce

Plakat wydarzenia

XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Euro-Trans 2021 „Green Finance for Brownfield Transport Sector Transformation”- wspólne wydarzenie wiodących uczelni w zakresie mobilności i logistyki: SGH Warsaw School of Economics, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Szczecińskiego - odbędzie się 20 i 21 września 2021 r. w Warszawie.

Motywem przewodnim dwudniowych obrad prowadzonych w języku angielskim będzie uwzględnienie kryteriów ESG (environmental, social, governance) w finansowaniu, planowaniu i realizacji projektów rozwojowych w systemie transportowym. Na uczestników czekają 22 sesje dyskusyjne i prawie 100 mówców, w tym kilkunastu zagranicznych.

Zarejestruj się na wydarzenie

Jak podkreślają organizatorzy, przesłanką do podjęcia dyskusji nad sytuacją sektora transportowego są̨ zmiany, których kierunek został wytyczony przez europejską strategię i krajowe polityki publiczne realizowane w skali międzynarodowej i zgodnie z mega trendami. Debata będzie dotyczyć́ miedzy innymi zagadnień́ kształtowania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), kontynuacji procesu upowszechniania technologii cyfrowych oraz realizacji Strategii „European Green Deal”, która zakłada upowszechnienie technologii wytwarzania i wykorzystania wtórnych nośników energii zapewniających redukcję, a następnie wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych.

“Green Finance” stanowi nowe i bardzo ważne narzędzie realizacji wymienionych polityk publicznych i z tego względu odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu nowych praktyk finansowania procesu transformacji sektora transportu.

Konferencja Euro-Trans 2021 zostanie przeprowadzona w formie hybrydowej, materiały i obrady będą prowadzone w języku angielskim, przy czym dla gości z Polski będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne z angielskiego na polski. W zależności od sytuacji sanitarnej w Polsce i w innych krajach w ramach konferencji w Warszawie spotka się możliwie liczna grupa uczestników. Jednocześnie przyjęcie formy hybrydowej stwarza szansę na pozyskanie zarówno prelegentów jak i uczestników, którzy z różnych powodów nie będą mogli przyjechać do Warszawy, a wyrażą chęć wzięcia udziału w obradach online. 

Szczegóły o wydarzeniu

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG