System ochrony zdrowia w czasie pandemiii - konferencja w UG

Plakat wydarzenia

Zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce w czasach pandemii COVID 19 poświęcona będzie I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia organizowana w Uniwersytecie Gdańskim.

Podczas konferencji, która odbędzie się w dniach 28-29 października 2021 r. w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego, przy ul. Wita Stwosza 51, poruszane będą aktualne problemy prawne dotyczące wykonywania zawodów medycznych, w tym w szczególności zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego.

- Będziemy dyskutować o kwestiach związanych z ryzykiem udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach teleporad, organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych w dobie pandemii COVID-19. Nie zabraknie tez wystąpień poświęconych tematowi ograniczania praw jednostki w czasie epidemii, czy budzących wiele emocji maseczek - mówi w imieniu organizatorów konferencji mgr Piotr Zieliński, Kierownik Biura Rady Doktorantów UG.

Wystąpienia prelegentów zostaną poświęcone  m. in odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej przedstawicieli zawodów medycznych, działalności podmiotów leczniczych, ale również etycznym i prawnym implikacjom rozwoju nauk biomedycznych, funkcjonowaniu aptek, dostępowi do leków, prawom pacjenta, a nawet wyborom w izbach lekarskich. Wśród znamienitych zaproszonych gości, oprócz teoretyków i praktyków prawa, znajdą się również bioetycy.

W konferencji, która została objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego, wezmą udział także menadżerowie ochrony zdrowia z wielu ośrodków naukowych z całej Polski.

Wydarzenie organizowane jest przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi Wydziału Zarządzania UG.

Szczegółowy harmonogram konferencji zostanie opublikowany 5 października 2021 roku na stronie internetowej www.prawomedyczne.ug.edu.pl.

Więcej informacji

Informacja nt. konferencji w Kalendarzu Wydarzeń UG

 

 

 

 

 

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG