Centrum Filmowe Uniwersytetu Gdańskiego zainauguruje działalność w poniedziałek!

Centrum Filmowe Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy jest nową jednostką, której zadaniem jest kontynuowanie długiej, sięgającej lat 70tych tradycji filmoznawczej na Uniwersytecie Gdańskim, a także koordynowanie już istniejących, różnorodnych działań związanych z kulturą filmową i rozwijanie nowych.  

 

Początki gdańskiego filmoznawstwa sięgają połowy lat 70tych, od tego czas krok po kroku budowaliśmy siłę ośrodka, który obecnie jest dobrze rozpoznawalny w kraju i za granicą. Obecnie prowadzimy dwa kierunki studiów (Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej oraz Produkcja form audiowizualnych), które mieszczą się w dziesiątce najpopularniejszych kierunków na naszej uczelni. Studenci nie tylko uczą się o filmie, ale również organizują imprezy filmowe i realizują własne filmy. Ponadto, wydajemy w ramach UG pismo naukowe „Panoptikum”, mieszczące się na ministerialnej liście czasopism punktowanych, oraz internetowy magazyn filmowy „Cinerama”, w których publikują głównie nasi studenci; wydajemy również książki w ramach „linii filmowej”, prowadzonej przez Wydawnictwo UG. Organizujemy też krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone kulturze audiowizualnej (w 2019 roku zorganizowaliśmy największą w Europie konferencję tego typu), a także festiwale i przeglądy filmowe (np. CineramaFest).  Do tego dochodzą projekcje filmowe ułożone w cykle edukacyjne, stąd noszące nazwę akademii: Akademia Filmu Polskiego oraz Akademia Filmu Dokumentalnego. Każda z nich polega na cotygodniowych projekcjach filmowych obudowanych wykładami i dyskusjami. Wymienione obszary działalności zostaną skupione w Centrum Filmowym Uniwersytetu Gdańskiego im. Andrzeja Wajdy, co pozwoli na dalszy, zintegrowany i zintensyfikowany rozwój.  

 

Zasadnicze kierunki działania Centrum będą następujące: 

  1. Produkcja filmowa. Początkowo Centrum Filmowe skupi się na produkcji filmów realizowanych przez studentów kierunków filmowych UG, w ramach zajęć lub poza nimi. Centrum będzie zabiegało o rozwój bazy technicznej: pracowni montażowej, studia filmowego, parku kamerowego i oświetleniowego. Centrum będzie też pomagało w organizacji produkcji filmów studenckich. 

  1. Pokazy filmowe, wystawy i edukacja filmowa. Oprócz pokazów w ramach wyżej wspomnianych Akademii, Centrum uruchomi również własny Klub Filmowy, zawierający ofertę filmową dla wszystkich mieszkańców Trójmiasta. Można powiedzieć, że będzie to kolejne kino trójmiejskie, czynne głównie w weekendy, nastawione na promocję kina artystycznego oraz historię kina, na eksplorację niszowych zjawisk filmowych, ważnych, ale z jakichś powodów słabo obecnych w świadomości widza. Ważną częścią działalności będzie też edukacja filmowa dla dzieci i młodzieży. Oprócz pokazów filmowych planujemy również wystawy okołofilmowe. Rozpoczynamy wystawą rysunków Andrzeja Wajdy, myślimy już o kolejnej, poświęconej kulturze cyberpunka.  

  1. Wspomaganie działalności naukowej. Będziemy wspierali również dotychczasową działalność wydawniczą, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju „linii filmowej”. Ponadto, centrum będzie organizowało konferencje naukowe poświęcone filmowi i kulturze audiowizualnej. Już w przyszłym roku zorganizujemy XXVIII edycję konferencji „Visible Evidence”, która jest najważniejszą konferencją poświęconą kinu dokumentalnemu. Po m.in. Los Angeles, Buenos Aires, Stambule czy Frankfurcie konferencja zawita po raz pierwszy do naszej części Europy, do Gdańska. Jest to zresztą powiązane z innym zadaniem Centrum, jakim jest rozwijanie kontaktów międzynarodowych.  

  2. Realizacja planu długofalowego: Centrum Ruchomego Obrazu. Długofalowo, planujemy wybudowanie osobnego budynku, który pełniłby rolę szeroko pojmowanego „Wydziału Artystycznego” i w którym skupiałyby się prowadzone na UG działania naukowe i popularyzacyjne związane z kulturą i sztuką. Budynek ten, oprócz gabinetów pracowników oraz sal dydaktycznych, zawierałby również sale do pokazów filmowych i przedstawień teatralnych, przestrzeń wystawienniczą, studio filmowe, studio nagrań, montażownię, oraz pracownię obrazu przetworzonego, tj. pracownię animacji, gamingu, virtual reality, videoartu.

 

Wszystkie działania Centrum będą realizowane przy ogromnym udziale studentów, rolą personelu jednostki będzie studentom pomóc, ukierunkować, a nie – prowadzić działalność dla nich i zamiast nich. Centrum będzie również otwarte na miasto i otoczenie społeczne, w założeniu ma stać się znaczącym miejscem na mapie kulturalnej Trójmiasta. Wreszcie, Centrum będzie dbało o kontakty międzynarodowe, wzmacniając międzynarodową pozycję Uniwersytetu Gdańskiego, promując polską kulturę i wzbogacając naszą wiedzę o kulturze ludzi z innych stron świata.  

 

Działania Centrum Filmowego (pokazy, wystawy, spotkania) będą się odbywały w pomieszczeniach Biblioteki Głównej UG, obecnie wyposażanej w profesjonalny sprzęt kinowy. 

 

Będziemy informować na bieżąco o wydarzeniach w UCF - czytajcie Aktualności UG!

Agnieszka Kiejziewicz/Uniwersyteckie Centrum Filmowe i ACK Alternator