Ochrona zdrowia w świetle prawa

Zagadnienia związane z ochroną zdrowia w szczególnym czasie jakim jest pandemia to jedne z wielu tematów poruszanych podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia w Uniwersytecie Gdańskim.

Konferencję uroczyście otworzył Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski, który podkreślił wysokie znaczenie tej inicjatywy w trudnych czasach pandemii COVID-19. Wystąpienia prelegentów dotyczyły m. in. odpowiedzialności cywilnej za ograniczenia normatywne w stanie epidemii, wyłączenia odpowiedzialności karnej za niewłaściwe leczenie COVID-10. Referaty były nadto poświęcone zagadnieniu prawa do ochrony zdrowia w czasie pandemii, w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, najczęściej popełnianym błędom podczas udzielania teleporad oraz grożącym lekarzom konsekwencjom prawnym, jak również problemom związanym z dostępem do leków oraz wielu innym zagadnieniom.

- Organizatorzy wydarzenia – Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego dziękują społeczności akademickiej naszej Alma Mater za zaangażowanie w organizację tego wydarzenia - poinformował w imieniu organizatorów mgr Piotr Zieliński, Kierownik Biura Rady Doktorantów.

W konferencji uczestniczyli profesorowie, sędziowie Sądu Najwyższego, prokuratorzy (w tym Prokurator Okręgowy w Gdańsku), radcowie prawni, adwokaci, lekarze, lekarze dentyści, pracownicy podmiotów leczniczych oraz innych instytucji, doktoranci, studenci, a nawet uczniowie dwóch szkół średnich – XIV Liceum Ogólnokształcącego
w Gdańsku oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Elblągu.

Wydarzenie honorowym patronatem objął Rektor UG prof. Piotr Stepnowski, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Konferencja odbyła się w dniach 28-29 października 2021 roku w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

 

oprac.Zp