Indywidualne działania naukowe na UG – laureaci konkursu MINIATURA 5

Naukowcy z UG znaleźli się w gronie laureatów konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 5. Na pojedyncze działania naukowe otrzymali dofinansowanie badacze z Wydziału Biologii, Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz z Wydziału Prawa i Administracji UG.

Celem konkursu MINIATURA jest wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego piątej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 tys. do 50 tys.  zł na działanie trwające do 12 miesięcy.

O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 r, nie kierowali i nie kierują projektem badawczym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Kolejnych 108 badaczek i badaczy z ośrodków naukowych w całej Polsce rozpocznie badania wstępne i pilotażowe, kwerendy, staże naukowe i wyjazdy konsultacyjne dzięki finansowaniu z NCN w ramach konkursu MINIATURA 5. Zaplanowane działania opiewają na niemal 4 mln złotych.

Wśród działań zakwalifikowanych do finansowania znalazły się projekty dotyczące historii i dziedzictwa kulturalnego. Nie zabrakło także badań nad współczesnymi zagadnieniami, które mają wpływ na życie i zdrowie człowieka. Finansowanie w poszczególnych grupach nauk: nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 26 działań o wartości 577 986 zł, nauki ścisłe i techniczne: 39 działań o wartości 1 444 728 zł i nauki o życiu: 43 działania o wartości 1 970 685 zł.

W konkursie MINIATURA 5 dofinansowanie otrzymało 108 projektów naukowców z polskich uczelni i instytucji naukowych. Pracownicy UG złożyli 35 wniosków,  a finansowanie otrzymało już 13 działań. Wśród nowych laureatów znaleźli się:

dr Natalia Wiśniewska z Wydziału Biologii, projekt pt. Wizualizacja szlaku wydzielniczego kwiatowych struktur wydzielniczych wybranych gatunków zapylanych przez muchówki (finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 41 734 zł),

dr Jakub Faktor z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, projekt pt. Dynamika zmian proteomu błony komórkowej limfocytów T podczas aktywacji (finansowanie badań wstępnych/pilotażowych w wysokości 49 830 zł),

dr Łukasz Cora z Wydziału Prawa i Administracji, projekt pt. Weryfikacja dowodów w polskim procesie karnym (finansowanie stażu naukowego w wysokości  47 300 zł).

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki

Ewa K. Cichocka/Zespół Prasowy UG