Prof. Anna Machnikowska przewodniczącą Komitetu Polityki Naukowej

Dr hab. Anna Machnikowska, prof UG została wybrana przewodniczącą Komitetu Polityki Naukowej. Pani Profesor tym samym kontynuuje pracę, którą podjęła po powołaniu w skład Komitetu w roku 2020.

Komitet Polityki Naukowej jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Komitet przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra. W skład KPN wchodzi 12 członków, powołanych przez ministra.

W obecnym składzie KPN znajduje się dwóch członków Rady Uczelni Uniwersytetu Gdańskiego: prof.UG  Anna Machnikowska i prof. UW Maciej Duszczyk (przewodniczący RU UG).

prof. Anna Machnikowska

- Prace Komitetu w najbliższych miesiącach będą skupiać się na aktualizowaniu analiz tych kwestii, które są lub mogą stać się odpowiedzialne za największą dynamikę rozwoju badań naukowych. Należy im również udzielić kompleksowego, interdyscyplinarnego wsparcia, a także zapewnić "przyjazne" przepisy prawa uwzględniające specyfikę badań naukowych jak również mechanizmy wymiernego finansowania stabilnego bytu kluczowych elementów społecznej i technicznej infrastruktury. - Równie istotna jest efektywna komunikacja i wymiana doświadczeń, zaangażowanych w te działania podmiotów. Mam nadzieję, że zebrane w skali ogólnokrajowej doświadczenia będę pomocne także dla Uniwersytetu Gdańskiego oraz Związku Fahrenheita - powiedziała prof. UG Anna Machnikowska.   

Prof. UG Anna Machnikowska powołana została na przewodniczącą Komitetu  23 listopada 2021 r.

 

oprac.MNG/ZP