Zaciekawić, nie zanudzić - wracają pokazy doświadczeń chemicznych

Dr Tomasz Pluciński

Dr Tomasz Pluciński

Popularyzacja chemii to główny cel, który przyświeca inicjatywie otwartych pokazów doświadczeń chemicznych, prowadzonych przez dra Tomasza Plucińskiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem najbliższego spotkania będzie kinetyka chemiczna. - Jest ona uważana za nudny dział chemii, sprowadzający się do uczenia się na pamięć matematycznych formuł rachunku różniczkowego. Zaproponuję zupełnie inne podejście - zapowiada dr Tomasz Pluciński.

Cykl otwartych spotkań, pokazów atrakcyjnych, mało znanych doświadczeń chemicznych na UG prowadzony jest przez dra Tomasza Plucińskiego od ok 30 lat.

- Motto, które im przyświeca to „Po pierwsze zaciekawić, po drugie nie zanudzić" – mówi dr hab. Artur Giełdoń, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju Wydziału Chemii UG. - Zostało głównie zainspirowane przez uczniów, którzy przychodzili na pokazy i twierdzili, że chemia jest nudna, a także nauczycieli chemii, którzy nie potrafili zaciekawić tak fascynującym przedmiotem jakim jest chemia.

Choć rozwój pandemii na półtora roku przerwał program tych popularyzujących chemię zajęć, zostają one wznowione i tym razem dostępne w formule hybrydowej (on-line,  z niewielkim audytorium na Sali Wydziału Chemii UG). Ich adresatami są uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz nauczyciele. Jako że kinetyka, będąca tematem grudniowego spotkania, sama z siebie jest trudna, tym razem pokazy będą adresowane bardziej do uczniów szkół ponadpodstawowych.

- Przygotowałem 10 reakcji chemicznych, które zaprezentuję podczas spotkania – mówi dr Tomasza Pluciński. - Kinetyka chemiczna uważana jest za nudny dział chemii. Zaproponuję zupełnie inne podejście: na przykładzie pokazu kolorowej, o zaskakującym przebiegu reakcji – zachęcę uczniów do samodzielnego określenia podstawowych pojęć opisujących szybkość zmian zachodzących podczas reakcji chemicznych. W podobny, widowiskowy sposób, czasem sięgając do anegdotycznych analogii z życia codziennego, będę starał się zademonstrować przebieg bardziej skomplikowanych procesów chemicznych.  

Co będziemy mieli okazję zobaczyć? Klasyczną kolorową reakcję (zasadowa hydroliza chlorku t-butylu), "zegarową" reakcję formalinową, "wytrysk ludwika", autokatalizę (niezwykły przebieg "zegarowej" Reakcji Landolta),  katalizę (synteza wody z wodoru i tlenu "na zimno"), reakcje enzymatyczne, procesy samoorganizacji (reakcja oscylacyjna Briggsa-Rauschera, wędrujące kolorowe fale reaktywności chemicznej) - i ich zaskakujące odpowiedniki w zachowaniu zbiorowisk ludzkich - emocjonalne zachowania tłumu, ekspansja ekonomiczna i wojskowa na świecie. Dowiemy się też, jak chemicy rozszyfrowują mechanizmy procesów w skali atomowej.

Najbliższe pokazy doświadczeń chemicznych zaplanowano na 11 grudnia 2021. Start godz. 12.00 w sali D1 na Wydziale Chemii UG. Osoby chcące uczestniczyć w zajęciach,  proszone są o mailową rejestrację na adres: biurodziekana.chemia@ug.edu.pl z dopiskiem w tytule POKAZY CHEMIA. Na pokaz zostaną wpuszczone tylko osoby, które dokonają wcześniejszej rejestracji.

Pokaz będzie transmitowany online w aplikacji zoom, szczegóły pojawią się na stronie wkrótce.

Zapraszamy, jak zawsze będzie ciekawie, niebanalnie i widowiskowo.

Więcej informacji o pokazach

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG