życie akademickie
Popularyzacja chemii to główny cel, który przyświeca inicjatywie otwartych pokazów doświadczeń chemicznych, prowadzonych przez dra Tomasza Plucińskiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem sobotniego spotkania będzie kinetyka chemiczna. - Jest ona uważana za nudny dział chemii, sprowadzający się do uczenia się na pamięć matematycznych…
życie akademickie
Dr Tomasz Pluciński Popularyzacja chemii to główny cel, który przyświeca inicjatywie otwartych pokazów doświadczeń chemicznych, prowadzonych przez dra Tomasza Plucińskiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem najbliższego spotkania będzie kinetyka chemiczna. - Jest ona uważana za nudny dział chemii, sprowadzający się…