Nagroda FSNT NOT dla UG za Herbarium Pomeranicum

statuetka i dyplom

Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał nagrodę Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie za rok 2021 w kategorii działalność na polu badawczo-wdrożeniowym, edukacyjnym. Nagrodzony został projekt pt. „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”, realizowany w partnerstwie trzech uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wirtualny Zielnik Pomorza, powstający w ramach nagrodzonego przez FSNT NOT projektu, połączy zasoby zgromadzone przez cztery pomorskie zielniki. W ten sposób do wirtualnego zbioru, do którego łatwy, szybki i bezpłatny dostęp będzie miał każdy zainteresowany, trafi około pól miliona okazów roślin i grzybów, opisanych i sklasyfikowanych według określonych kryteriów.

Projekt realizowany jest w partnerstwie trzech pomorskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownikiem z ramienia UG jest prof. dr hab. Dariusz Szlachetko, Dziekan Wydziału Biologii UG. Prace są realizowane przez Katedrę Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody i koordynowane przez Katarzynę Wszałek-Rożek.

- Uniwersytet Gdański ma za zadanie przeprowadzić digitalizację zbiorów swojego herbarium (UGDA) i opracować dane dotyczące tych kolekcji - mówi prof. dr hab. Dariusz Szlachetko. - Historia zielnika sięga 1970 roku, a pierwsze jego zbiory obejmowały kolekcję pani prof. Hanny Piotrowskiej, która dokumentowała florę wysp Wolin i Uznam. Od założenia herbarium zgromadzono w nim imponujące zasoby roślin naczyniowych, mszaków, porostów. Część kolekcji stanowią próbki DNA, nasiona, materiały do badań morfologicznych zakonserwowane w płynach utrwalających czy oryginalne ryciny wykonane podczas kwerend w zielnikach z całego świata.

Uniwersytet Gdański bierze też udział w pracach merytorycznych nad Platformą Herbarium Pomeranicum, która będzie efektem końcowym projektu i będzie udostępniała zbiory zielnikowe w formie cyfrowej.

Przypomnijmy, utworzenie wirtualnego zielnika pomorskiego umożliwi udostępnienie naukowcom na całym świecie, a także administracji państwowej, służbom państwowym, nauczycielom, uczniom oraz wszystkim zainteresowanym roślinami i grzybami, niezwykle cennych zbiorów botanicznych i mikologicznych pochodzących z Pomorza, a także wielu innych regionów świata. Łącznie zostanie zeskanowanych i udostępnionych w sieci blisko 500 tys. okazów. Dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum będzie natychmiastowy, a możliwość filtrowania wyników wyszukiwania całkowicie wyeliminuje czasochłonną procedurę kwerendy wykonywaną w formule tradycyjnej.

Więcej informacji o projekcie

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Jego łączna wartość to 25 065 886 zł.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG