Morski sojusz. Spotkanie przedstawicieli SEA EU na Uniwersytecie Gdańskim

Na Uniwersytecie Gdańskim spotkają się członkowie Rady Zarządzającej, Komitetu Wykonawczego i Techniczna Grupa Robocza SEA-EU - sojuszu sześciu europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Uczestnicy spotkania podsumują dotychczasowe prace w projekcie oraz wyznaczą priorytety i kierunki kolejnego etapu SEA-UE.

 

W spotkaniach zaplanowanych w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2021 udział weźmie w sumie około 60 osób pracujących w uniwersyteckim międzynarodowym projekcie. Będą to m.in.   władze, koordynatorzy projektu i członkowie grup roboczych uczelni SEA EU. Z gośćmi spotkają się też przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych Pomorza i Gdańska. W programie, poza warsztatami projektowymi oraz obradami głównymi, przewidziana jest wizyta w Olivia Bussienes Centre, gdzie gości z SEA EU przyjmie prezes Maciej Grabski oraz w Europejskim Centrum Solidarności, w którym z gośćmi spotka się Dyrektor Basil Kerski. Przewidziane jest tu również zwiedzanie wystawy.

University of the Seas, SEA EU - to sojusz sześciu europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Powstał, by realizować wizję międzynarodowego, wieloetnicznego, wielojęzycznego i interdyscyplinarnego Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU) z międzynarodową współpracą naukową, innowacyjnością i transferem wiedzy.

Uniwersytet Gdański znalazł się w gronie nagrodzonym w pierwszej edycji konkursu Komisji Europejskiej European Universities finansowanym ze środków Programu Erasmus+. Partnerami są Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytet Zachodniej Bretanii (Francja), Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytet w Splicie (Chorwacja) i Uniwersytet Maltański w Valletcie (Malta), zasięgiem obejmujące prawie wszystkie morza i oceany, które tworzą północne, zachodnie i południowe fasady kontynentu europejskiego: Morze Bałtyckie, Ocean Atlantycki, Morze Północne, Morze Śródziemne i Morze Adriatyckie.

Głównym obszarem badawczym członków SEA-EU jest zrównoważony rozwój sektora morskiego. Stąd priorytetem i celem są badania i działalność gospodarcza oraz kulturowa tradycja związana z morzem poprzez współpracę ze środowiskiem biznesu, agencjami badawczymi, organami władz, fundacjami czy instytucjami edukacyjnymi.

Przypomnijmy, że od trzech lat uczelnie sojuszu z sześciu krajów pracują nad nowym modelem kształcenia i wymiany akademickiej, który zwiększy konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego, zapewni mobilność studentów i pracowników, a jednocześnie wpłynie na wyższą jakość kształcenia oraz prowadzenie badań naukowych.

Ostatnie posiedzenia Rady Zarządzającej odbyło się na Malcie w czerwcu 2021 r., Wówczas zaplanowano bezpośrednie spotkania głównych organów zarządzających, będących podsumowaniem dotychczasowej działalności z ostatnich trzech lat projektu oraz przystąpienie do drugiej fazy proponowanej przez Komisję Europejską, tym razem trwającej sześć lat.

 

Ewa K. Cichocka/ Zespół Prasowy UG