Badacze z UG na liście najwyżej cytowanych naukowców na świecie

kampus UG z góry

Na opracowanej przez Stanford University prestiżowej liście najwyżej cytowanych na świecie naukowców, TOP 2%, znaleźli się badacze z Uniwersytetu Gdańskiego. Zestawienie uwzględnia nazwiska 2% najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów.

Opracowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i firmą SciTech Strategies ranking  ocenia cały dorobek naukowy poszczególnych uczonych według indeksu bibliometrycznego.

Na liście 2% najlepszych naukowców na świecie znalazło się 15 nazwisk uczonych z Uniwersytetu Gdańskiego (kolejność alfabetyczna) – o jedno więcej niż przed rokiem:

Robert Alicki

Lech Chmurzyński

Jerzy Falandysz

Śp. Marek Grinberg

Michał Horodecki

Paweł Horodecki

Ryszard Horodecki

Śp. Alfons Kawski

Tomasz Puzyn

Marc André Selosse

Bogdan Skwarzec

Piotr Stepnowski

Grzegorz Węgrzyn

Adrianna Zaleska - Medyńska

Marek Żukowski

Listę przygotowano po dokonaniu kompleksowej oceny dorobku naukowego uczonych z całego świata i wyliczeniu złożonego indeksu bibliometrycznego (tzw. C-score), uwzgledniającego m.in. takie czynniki, jak liczba cytowań niezależnych, indeks Hirscha, czy miejsce i rola autora wśród współautorów.

Pełna lista

EMW/Zespół Prasowy UG