SEA EU (01.12.2021) - obrad ciąg dalszy i wizyta w ECS

Czterodniowe spotkanie nadmorskiego sojuszu SEA EU nadal trwa. 1 grudnia o 14:30 w Rektoracie UG spotkali się członkowie (rozszerzonego) Komitetu Wykonawczego. Tematem zebrania były dotychczasowe osiągnięcie SEA-EU jak i przyszłe projekty. 

Koordynatorem projektu ReSEArch-EU jest hiszpański Uniwersytet w Kadyksie. - W tym roku udało nam się osiągnąć prawie wszystkie główne cele. Zorganizowaliśmy 3 warsztaty na temat transdyscyplinarności, dostarczyliśmy podręcznik naszego projektu do Komisji Unii Europejskiej oraz przygotowaliśmy plan organizacji danych - powiedział Juan Ramón Real, reprezentant UCA.

Po przedstawieniu ukończonych projektów uczestnicy spotkania zapoznali się z kolejnymi celami dla SEA-EU. W 2022 r. ReSEArch-EU planuje m.in. wysłać Komisji Europejskiej swoje stanowisko na temat śladu węglowego oraz opis zasad, którymi kieruje się nadmorski sojusz. SEA-EU jest projektem finansowanym ze środków Erasmus+, zatem bliska współpraca z Komisją Europejską może pozytywnie wpłynąć na dalszą współpracę obu organizacji. 

Dalszą część spotkania poprowadziła prof. Leandra Vranješ Markić z Uniwersytetu w Splicie. Chorwacka uczona przedstawiła kandydatów z każdej uczelni do oficjalnego Think Tanku SEA-EU.

Drugim elementem wystąpienia przedstawicieli Uniwersytetu w Splicie były główne zasady i metody działania projektu SEA EU Academy. - Akademia powinna być miejscem, gdzie moglibyśmy szkolić naszych pracowników. Chcemy, aby każdy z nich mógł zdobyć odpowiednie umiejętności, “know how” i praktykę w danej dziedzinie - powiedziała prof. Vranješ Markić.

Po długich obradach goście UG udali się na zwiedzanie Gdańska. - Choć moja wizyta tutaj jest krótka, wiem, że Gdańsk jest miejscem, do którego chciałabym wrócić. Stare Miasto jest niesamowite, a nowsza część miasta jest bardzo atrakcyjna - powiedziała po zwiedzaniu Laura Howard z Uniwersytetu w Kadyksie.

Jedną z  atrakcji przygotowanych dla przedstawicieli nadmorskich uczelni było zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności. Po zapoznaniu się z główną wystawą centrum członkowie SEA EU zebrali się w Sali Wystaw Tymczasowych. - Gdańsk nazywany jest miastem wolności i solidarności. Te dwa słowa wybrzmiewają jeszcze głośniej tutaj, wewnątrz ECS-u. Nie tylko odnoszą się one do historii naszego miasta, ale także stanowią nadzieję na świetlaną przyszłość. Nasz sojusz europejskich uniwersytetów jest taką nadzieją. Witajcie w Gdańsku i na naszym uniwersytecie! - rozpoczął spotkanie Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski 

W spotkaniu uczestniczył także dyrektor ECS-u Basil Kerski, który krótko opowiedział o historii Solidarności oraz zaprezentował film przedstawiający ideę największego polskiego związku zawodowego. 

- Miasta mają potencjał, aby zmienić świat, ale nie mogą tego zrobić bez pomocy wybitnej społeczności naukowej. Uniwersytet Gdański jest taką społecznością. Jestem bardzo zadowolony, że spotkanie naukowego sojuszu SEA EU odbywa się właśnie tutaj - zabrał głos zastępca prezydenta miasta Gdańska, Piotr Grzelak

 

Podziękowanie Rektora UG zakończyło część oficjalną.

 

 

Marcel Jakubowski