Wstrząsy wtórne cenzury 1989/90. Warsztaty interdyscyplinarne na UG

Refleksje na temat życia na kulturowym styku i znaczenie cezury 1989/90. Jak postrzegają i ujmują je w swojej twórczości i autobiograficznych projektach aktorzy życia społecznego? Jaki sens im nadają? - to główne pytania spotkania interdyscyplinarnego networku skupiającego badaczy zajmujących się zjawiskiem interkulturowości w różnych dziedzinach życia społecznego - literaturze, języku, teatrze i szeroko pojmowanej kulturze.

Interdyscyplinarne warsztaty pt. Wstrząsy wtórne cenzury 1989/90 w literaturze i praktyce interkulturowej. Doświadczenia formacyjne pokolenia przełomu/ Nachbeben einer zasur in der interkulturallen literatur und kulturpraxis, formationsrlebnisse einer umbruchsgeneration odbędą się w  Gdańsk 3 i 4 grudnia 2021.

Organizatorami interdyscyplinarnych warsztatów są Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG i Pracownia Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze (Instytut Filologii Germańskiej / Wydział Filologiczny /  Uniwersytet Gdański) i International Border Studies Center UG.

- Jak podkreśla dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk prof. UG z Wydziału Filologicznego UG, przedmiotem refleksji – literaturoznawców, antropologów kultury, teatrologów i socjolingwistów z Austrii, Japonii, Niemiec, Polski i Rosji − będą konsekwencje przełomu demokratycznego 1989/90 w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza w wymiarze tożsamości i literatury interkulturowej.

- W centrum zainteresowania są aktorzy życia społecznego (przede wszystkim twórcy kultury) dwóch generacji, którzy doświadczyli cezury jako dzieci lub młodzi dorośli, wkraczający w życie społeczne w nowym porządku Europy - wyjaśnia. - Szczególną grupę twórców stanowią autorzy literatury interkulturowej, których jako dzieci wywieziono na Zachód Europy, w tym w ramach emigracji solidarnościowej lat 1980. z Polski - dodaje. 

Partnerami są Europejskie Centrum Solidarności i Austriackie Forum Kultury w Warszawie. Językami spotkania będą niemiecki i polski, a tryb warsztatów będzie hybrydowy.

Zgłoszenia do spotkania online izabela.braun-gwiazdowska@ug.edu.pl

więcej: narracjepogranicza.eu

plakat
Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy