SEA EU (02.12.2021) - Strategie i cele na przyszłość cz. 2 obrad

- Chcielibyśmy zorganizować rejs naszym statkiem badawczym “Oceanografem”, aby symbolicznie zakończyć pierwszy etap rozwoju naszego sojuszu. Podróż składałaby się z pięciu etapów: Gdańsk - Kilonia, Kilonia - Cherbourg, Cherbourg - Brest, Brest - Kadyks, Kadyks - Gdańsk. W każdym uczestniczyliby studenci nauk związanych z morzem z innego uniwersytetu członkowskiego - zaproponował Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski podczas obrad Rady Zarządczej SEA EU na UG.

 

Przedstawiciele sześciu nadmorskich uniwersytetów rozmawiali także o włączeniu nowej uczelni do sojuszu. Jednak po długiej dyskusji Rada Zarządcza nie osiągnęła konsensusu w tej sprawie. - Ostatecznie zdecydowaliśmy się odmówić akademii morskiej w Bułgarii - powiedział prof. Fidel Echevarria, Koordynator SEA-EU.

Jednym z ostatnich tematów obrad było włączenie Rady Studentów do Komitetu Wykonawczego SEA-EU. Szybko osiągnięto  w tej sprawie porozumienie - i tak: reprezentantów rady powinno być dwóch i powinni się oni zmieniać tak, aby każdy uniwersytet miał okazję brać udział w spotkaniach Komitetu. Poruszono także kwestię parytetu płci wśród wybranych studentów.

Na koniec spotkania Rektor UG prof. Piotr Stepnowski zaprezentował projekt podróży zwieńczającej pierwszą część projektu SEA-EU. Rejs statku “Oceanograf” byłby nie tylko symbolicznym zakończeniem pewnego etapu działania organizacji, ale także mógłby służyć jako podstawa do badań naukowych i pierwszego artykułu naukowego opublikowanego przez SEA-EU. 

Szacowana długość rejsu to 4000 tys. mil morskich, a czas potrzebny do przepłynięcia tej odległości to około 497 godzin. Według propozycji przygotowanej przez Uniwersytet Gdański podróż miałaby zacząć się w pierwszym tygodniu maja 2022 r. a zakończyć pod koniec czerwca 2022 r. Pozostali członkowie SEA -EU wyrazili poparcie dla projektu. 

Tym pozytywnym akcentem zakończyły się ostatnie oficjalne obrady SEA-EU w Gdańsku 2021 r. 

Fot. Piotr Wajda

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie wystawy rysunków Andrzeja Wajdy w Bibliotece Głównej UG. Jednak zanim przedstawiciele nadmorskich uniwersytetów zdążyli dokładnie obejrzeć ekspozycję Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski zaprosił do sali niespodziewanego gościa - byłego Prezydenta RP oraz współzałożyciela NSZZ “Solidarność” Lecha Wałęsę.

- Przyszło nam żyć w czasie, w którym zmieniają się epoki. Technologie, które zbudowaliśmy nie mieszczą się w starych strukturach organizacji. Koncepty państw i krajów to za mało wobec takich postępów w nauce. Trzeba stworzyć coś nowego. Musimy zatem łączyć siły i zdecydować co zrobić oraz jak to zrobić - powiedział pierwszy wybrany demokratycznie prezydent RP.

- To co Pan, Panie Prezydencie, powiedział jest dokładnie wynikiem naszego partnerstwa. Jestem przekonany, że głównym celem sojuszu SEA-EU jest budowanie oraz przyspieszanie działań. Zebranych tutaj przedstawicieli europejskich uniwersytetów łączy nie narodowość, a wspólne wyzwania i wspólny cel - powiedział Rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

 

Fot. Piotr Wajda

Po zwiedzaniu wystawy rysunków Andrzeja Wajdy i spotkaniu z Lechem Wałęsą goście Uniwersytetu Gdańskiego zostali zaproszeni do Olivia Business Center, gdzie na najwyższym piętrze budynku przywitał ich Jake Jephcott, dyrektor ds. rozwoju biznesu w OBC: - Z wielką przyjemnością witam Państwa w Olivia Office Center, który jest największym biurowcem w centralno-wschodniej Europie. Z dumą gościmy Państwa tutaj na najwyższym piętrze naszego budynku i mamy nadzieje, że  wizyta w przepięknym Gdańsku będzie pełna dobrych wspomnień.

Fot. Piotr Wajda

Wieczorem goście udali się do Dworu Artusa, gdzie poznali historię miejsca oraz oddano na ich powitanie strzał z Feluki - najstarszego modelu żaglowca w Polsce. Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego wykonał kolędy.

- Cieszę się, że mogliśmy w Uniwersytecie Gdańskim gościć naszych partnerów z SEA EU. Transfer wiedzy i doświadczeń jest bardzo ważny dla rozwoju uczelni, a ten projekt daje taką możliwość zarówno studentom, jak i naukowcom a także pracownikom administracji. Morskość jest obecna w wielu obszarach w UG i zależy mi, żeby wzmacniać ten aspekt. Jestem pewien, że te obrady pomogą to zamierzenie realizować skutecznie - podsumował wizytę gości Rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

 

 

 

Marcel Jakubowski