Naukowcy z UG nowymi członkami Polskiej Akademii Nauk

W gronie nowych członków Polskiej Akademii Nauk znaleźli się naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego. Wyboru prof. dr hab. Hanny Mazur-Marzec z Wydziału Oceanografii i Geografii UG oraz prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego z Wydziału Chemii UG i Rektora uczelni, dokonało Zgromadzenie Ogólne PAN.

 

Podczas wszystkich etapów wyborów do Polskiej Akademii Nauk akademicy brali pod uwagę przede wszystkim wkład kandydatów w rozwój nauki i ich najważniejsze osiągnięcia naukowe.

W przypadku prof. dr hab. Hanny Mazur-Marzec było to wykazanie (w skali > 10.000 lat) istnienia ścisłego związku między występowaniem toksycznego gatunku Nodularia spumigena, a ociepleniem klimatu oraz  opisanie ponad stu nowych struktur cyjanometabolitów i wykazanie ich potencjału farmakologicznego.

W przypadku prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego było to opracowanie pierwszych na świecie kompleksowych metod analitycznych cieczy jonowych i ich dalsze, skuteczne zastosowanie w charakterystyce fizykochemicznej tych substancji, analizie przemysłowej i środowiskowej oraz opracowanie pionierskich w skali światowej metod śladowej analityki chemicznej do wykrywania pozostałości substancji leczniczych i ich metabolitów w środowisku naturalnym.

Członkowie korespondenci i członkowie rzeczywiści Polskiej Akademia Nauk tworzą korporację 350 naukowców i są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne PAN spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz posiadają nieposzlakowaną opinię. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. Członkostwo w PAN jest dożywotnie.

 

O zainteresowaniach i sukcesach naukowych z nowymi członkami PAN rozmawiała dr Beata Czechowska-Derkacz z Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, specjalista PR ds. promocji badań naukowych.

Rozmowa z prof. dr hab. Hanną Mazur-Marzec, kierownikiem Zakładu Biotechnologii Morskiej Wydziału Oceanografii i Geografii UG o błękitnej, zielonej, białej i czerwonej biotechnologii oraz zasobach Morza Bałtyckiego.

https://ug.edu.pl/news/pl/1745/niezbadany-potencjal-morza-baltyckiego

 

Rozmowa z prof. dr. hab. Piotrem Stepnowskim, kierownikiem Katedry Analizy Środowiska na Wydziale Chemii UG, rektorem Uniwersytetu Gdańskiego.

https://ug.edu.pl/news/pl/1709/farmaceutyki-w-srodowisku-wyzwania-i-prognozy

oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy UG