Między Tokio, Krakowem i Gdańskiem. Wykłady kaszuboznawcze na UG

Ogólnouczelniane wykłady, dotyczące badań związanych z Kaszubami i kaszubszczyzną oraz języka kaszubskiego zakończą się w połowie grudnia. Dwa ostatnie wygłoszą naukowcy z Tokio i Krakowa.

W ramach cyklu pt. Kaszubi i kaszubszczyzna – spojrzenie z zewnątrz. Współczesne badania humanistyczne w Polsce i na świecie, organizowanego przez UG odbyło się już osiem spotkań w trybie hybrydowym. To VI edycja ogólnouczelnianych  kaszuboznawczych wykładów monograficznych, przygotowana we współpracy z Wydziałem Filologicznym UG, Instytutem Kaszubskim i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Do prezentacji wyników badań zaproszono naukowców z różnych ośrodków w Polsce i z zagranicy. - Kaszubi zawsze mieli wiele szczęścia do badaczy z zewnątrz! Od początku XIX w. przyciągali ich uwagę, bo byli dla naukowców z różnych krajów ciekawi, a sprawa kaszubska była trudna i kontrowersyjna, a zatem intrygująca, zaś trwanie kultury i języka Kaszubów oraz ich aktywność stanowiły (i stanowią!) fenomen, który należało opisać i zinterpretować – wyjaśnia prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński z Wydziału Nauk Społecznych UG.- Trudno byłoby wskazać obszar humanistyki i nauk społecznych, w którym nie byłoby kogoś, kto czegoś o Kaszubach by nie napisał, czegoś nie zbadał, nad czymś się nie zastanawiał – dodaje.

Z dziesięciu prelegentów, ośmiu przybliżyło już zainteresowanym  problemy języka kaszubskiego i Kaszubów w aspekcie badań różnych dziedzin: literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, socjolingwistyki, etnologii, antropologii…

 - W tym roku oddajemy głos badaczom spoza Gdańska, aby zobaczyć kaszubszczyznę – język i kulturę – na tle innych języków mniejszości narodowych i etnicznych (języków zagrożonych wymarciem, języków rewitalizowanych) i na szerszym tle problemów społeczności, które tymi językami się posługują (w kontekstach historycznych, społecznych, politycznych, kulturowych...) – informują organizatorzy.  

Wykłady mają charakter cyklu otwartych wykładów gościnnych, a finansowane są w ramach zadania Etnofilologia kaszubska ze środków MSWiA. 

Przed nami ostatnie wykładowe poniedziałki w godz. 17.00-18.00:

6 grudnia 2021, wykład pt. Znaczenie językowej domeny religii dla rozwojów języków regionalnych: język kaszubski a regionalny język północnej Japonii. Prof. dr Goro Christoph Kimura, socjolingwistyka, Tokio. 

link do wykładu:  https://www.youtube.com/watch?v=dljXX51OJdk
link do spotkania:  https://bit.ly/3D7TcYj

13 grudnia 2021, wykład pt. O wyznaczaniu granic kaszubskiej wspólnoty, prof. UEK dr hab. Katarzyna Warmińska, socjologia, Kraków.

Nagranie zostanie zamieszczone na kanale YouTube (strona UG, kaszubi.pl, Pracownia).

 

Więcej:

Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza UG (narracjepogranicza.eu)

plakat

Harmonogram wykładów

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół PrasowyUG