Ścigany: Bogdan Borusewicz. Wystawa na UG z okazji 40. Rocznicy stanu wojennego w Polsce

plakat

Ścigany: Bogdan Borusewicz. Wystawa na UG z okazji 40. Rocznicy stanu wojennego w Polsce

- Wystawa oparta jest na materiałach pochodzących z archiwum Bogdana Borusewicza i opowiada głównie o pierwszych dniach po wprowadzeniu stanu wojennego – zapowiada dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG, prodziekan Wydziału Historycznego UG. Wystawa pt. Ścigany: Bogdan Borusewicz powstała na uczelni z okazji czterdziestej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Oficjalne otwarcie wystawy na Wydziale Historycznym UG nastąpi 9 grudnia 2021, o godz. 13.00. Zapraszają na nią  dr. hab. Arkadiusz Janicki prof. UG, Dziekan Wydziału Historycznego UG i Biuro Marszałka Bogdana Borusewicza oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Rozpocznie je spotkanie z Bogdanem Borusewiczem, wicemarszałkiem Senatu który opowie o grudniu 1981 roku z osobistej perspektywy.

- Materiały archiwalne na wystawie dotyczą strajku w stoczni z 13-16 grudnia 1981, ucieczki i wieloletniego ukrywania się jednego z najbardziej poszukiwanych przywódców Solidarności (złapanego dopiero w 1986 roku). Są o inwigilacji, prześladowaniu, działalności w podziemiu (podziemne drukarnie), ale też o życiu codziennym na początku lat osiemdziesiątych – informuje dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG.

Wybór materiałów udostępnionych przez Bogdana Borusewicza, Wicemarszałka Senatu, ich opracowanie i prezentacja w gablotach znajdujących się na Wydziale Historycznym UG został dokonany przez studentów i doktorantów uczestniczących w międzynarodowymi seminarium: Western Baltic in the Cold War.

Jak informuje Pani prodziekan, organizacja seminarium była możliwa dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, International Border Studies Center (UG), Langeland Museum (Dania) oraz Uniwersytetu Południowej Danii (SDU). Studenci i doktoranci z trzech uczelni pracowali nad koncepcją wystawy w listopadzie 2021. Partnerami UG w tym projekcie były: Uniwersytet w Rostocku i SDU. (https://en.historia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/107207/western_baltic_sea_area_cold_war_seminar).

Partnerem wystawy jest Europejskie Centrum Solidarności, skąd zostały wypożyczone eksponaty umieszczone na wystawie. - Ich wybór, prezentacja oraz opisy do poszczególnych sekcji wystawy zostały przygotowane przez studentów UG (kierunek: Krajoznawstwo i Turystyka Historyczna, Wydział Historyczny) – podkreśla Pani prodziekan. 

Kuratorkami wystawy są doktorantki Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UG – Kinga A. Langowska oraz Anna Podciborska. Opiekę merytoryczną nad projektem sprawuje dr hab. Anna Mazurkiewicz, prof. UG.

Spotkanie z wicemarszałkiem Senatu odbędzie się na Wydziale Historycznym UG (Kampus Oliwa, ul. Wita Stwosza 55), w auli 1.46 na parterze.

https://historia.ug.edu.pl/media/aktualnosci/107708/scigany_bogdan_borusewicz_40_rocznica_wprowadzenia_stanu_wojennego

 

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół PrasowyUG