Konkurs dla młodych naukowców z fizyki i astronomii

Autorzy znaczących odkryć w fizyce i astronomii mogą aplikować o nagrodę noblisty im. Franka Wilczka.  Nagrodę w wysokości 12 tys. dolarów amerykańskich funduje co dwa lata Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacja Kościuszkowska. Kandydaci mogą zgłaszać się do 22 lutego 2022.

Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, posiadających  polskie obywatelstwo i mieszkający w Polsce. Nominacja następuje za jedno, znaczące osiągnięcie w fizyce, astronomii lub w dziedzinach im zbliżonych, dokonane przez naukowca samodzielnie lub w ramach współpracy.

Opiekunem nagrody jest dziekan Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Frank Wilczek, amerykański fizyk teoretyk, noblista w dziedzinie fizyki.

Profesor Frank Wilczek jest amerykańskim fizykiem, polsko-włoskiego pochodzenia, profesorem fizyki w Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz laureatem wielu nagród, w tym Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

Urodził się Nowym Jorku. Jego dziadkowie ze strony ojca byli emigrantami z Polski, ze strony matki - z Włoch. W wieku 16 lat rozpoczął studia na uniwersytecie w Chicago, a zakończył w Princeton dwoma doktoratami, z matematyki i z fizyki. W 2012 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa UJ w Krakowie.

W 2004 roku wraz z H. Davidem Politzerem i Davidem Grossem został uhonorowany Nagrodą Nobla za pracę dotyczącą asymptotycznej swobody w teorii silnych oddziaływań między cząstkami elementarnymi.

Profesor Frank Wilczek wniósł także wkład do rozwoju innych aspektów teorii pola kwantowego, fizyki materii skondensowanej, astrofizyki i fizyki cząsteczkowej. Jest autorem ponad 300 prac naukowych.

Jego obecne zainteresowania naukowe to m.in.: czysta fizyka cząsteczkowa: związki między teoretycznymi ideami i obserwowalnymi zjawiskami, zachowanie materii (ultrawysoka temperatura, gęstość i struktura fazowa), zastosowanie fizyki cząstek w kosmologii, zastosowanie technik teorii pola w fizyce materii skondensowanej, kwantowa teoria czarnych dziur.

Profesor wraz z żoną, Betsy Devine są także autorami książki pt. W poszukiwaniu harmonii, gdzie porównał twórczość naukową i wyjaśnianie fenomenów od mikro- do makroświata, do komponowania symfonii poprzez syntezowanie harmonicznie współbrzmiących wariacji i tematów muzycznych.

Więcej informacji o konkursie i jego warunkach na stronie http://fw-prize.fais.uj.edu.pl

plakat
Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy