Vive la science. Polsko francuska nagroda naukowa

Po raz drugi ogłoszona została edycja konkursu o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie, której celem jest podkreślenie korzyści płynących z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Nagroda zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji, a wręczona w Paryżu.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Francuską Akademią Nauk ogłosiły drugą edycję konkursu o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie. Nagroda jest współfinansowana przez FNP i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego.  

Nagroda ma na celu podkreślenie korzyści płynących z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Zostanie przyznana parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych oraz współpracy naukowej między obu krajami. W poprzedniej edycji laureatami ze strony polskiej zostali naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji, w tym autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy i badaczek reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości, ze stopniem naukowym doktora, jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji, którzy mogą poszczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym.

Laureatów nagrody wybierze polsko-francuskie Jury powołane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk. Otrzymają oni po 15 tys. euro (5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej).

Zgłoszenia w jeż. angielskim  będą przyjmowane do 28 lutego 2022 r. Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagrody odbędą się w Paryżu, jesienią 2022 roku.

Szczegółowe informacje: tel +48 22 311 84 30, jachimczuk@fnp.org.pl

Więcej informacji:

https://www.fnp.org.pl/oferta/polsko-francuska-nagroda-naukowa-im-marii-sklodowskiej-i-pierrea-curie/

www.fnp.org.pl.

Foto: wikipedia.org

logo
Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół PrasowyUG