Uniwersytet Gdański uczy szkoły korzystania z MS Teams

Wychodząc naprzeciw potrzebie szybkiego opanowania narzędzia MS Teams do nauczania zdalnego, Centrum Informatyczne, we współpracy z wykładowcami Wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania, przygotowało plan otwartych szkoleń online. Skorzystało z nich wielu pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w formie wideokonferencji uczyli się w jaki sposób można wykorzystać aplikację MS Teams do prowadzenia wykładów i ćwiczeń ze studentami w formie online.

Dodatkowo uruchomiono również samopomoc dla pracowników, w ramach której można było skorzystać z pomocy dotyczącej obsługi MS Teams od osób, które opanowały wcześniej to narzędzie.

Kolejnym krokiem było szkolenie innych placówek z korzystania z MS Teams. Dr Olga Dębicka z Wydziału Ekonomicznego przeprowadziła na początku kwietnia dwa szkolenia dla kadry nauczycielskiej z wykorzystania MS Teams w zdalnym nauczaniu. Ze szkoleń skorzystały Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Lokomotywa” w Sopocie oraz Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni.

Przypominamy, że również Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej we współpracy z Centrum Informatycznym i wykładowcami z Wydziału Ekonomicznego UG przygotowało cykl webinariów „JAK …pracować ze studentami w MS Teams”

Filmy instruktażowe jak wykorzystać narzędzie jakim jest MS Teams do pracy ze studentami umieszczone są na kanale YouTube Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG:

Materiały są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych.

 

Zdalne zajęcia na UG

Na Uniwersytecie Gdańskim został wprowadzony obowiązek prowadzenia wszystkich zajęć na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych magisterskich i studiach podyplomowych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana w programie studiów.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników Uniwersytetu Gdańskiego obecnie na uczelni już niemal 80 proc. zajęć odbywa się zdalnie.

 

Oprac. Biuro Rzecznika Prasowego UG

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego