Innowacyjne projekty młodych naukowców w konkursie Young Fahrenheit

Pięciu młodych badaczy przeszło do II etapu Young Fahrenheit - konkursu, który ma zapewnić wsparcie dla projektów naukowych o potencjale komercyjnym. 17 stycznia finaliści przedstawili swoje projekty przed kapitułą, która ostatecznie przyznała pierwszą nagrodę projektowi dr Marty Krychowiak-Maśnickiej z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

- Z perspektywy organizatorów - Univentum Labs - spółki celowej UG oraz Centrum Transferu Technologii, konkurs daje z jednej strony możliwość odkrycia pracowników i doktorantów, którzy prowadzą nowatorskie i potrzebne rynkowo badania, z drugiej zaś jest okazją na poszerzenie oferty dotyczącej współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym - powiedział prof. Wojciech Bizon, prezes spółki Univentum Labs, która jest organizatorem konkursu.

W grudniu 2021 roku uczestnicy konkursu przesłali swoje zgłoszenia. Na tym etapie najważniejsza była innowacyjność i komercyjny potencjał projektu, które stanowiły kolejno trzydzieści i trzydzieści pięć procent przyznawanych punktów. Zgłaszać mogły się osoby z każdej dziedziny nauki, dlatego pięć projektów, które przeszły do finału było różnorodnych tematycznie. - Konkurs pozwolił pozyskać informacje o ciekawych badaniach prowadzonych nie tylko na Wydziałach Chemii, Biotechnologii czy Biologii. Cieszymy się, że wśród zgłoszeń znaleźli się również doktoranci i pracownicy z wydziałów Zarządzania i Nauk Społecznych - dodał prof. Wojciech Bizon.

komisja konkursowa

Kapituła konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prorektor ds. Innowacji i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym UG, dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG, dr Andrzej Poszewiecki, dr Łukasz Guzik (farmakologia) oraz Rafał Chomik, prezes i twórca spółki SEVENET  S.A. zakwalifikowała do finału projekty: 

- mgr. Mateusza Baluka (doktorant w Katedrze Technologii Środowiska, Wydział Chemii). Celem projektu jest utworzenie produktu (materiału) będącego filtrem powietrza lub wód/ścieków wykorzystującego metalo-organiczne szkielety (MOFs) do sorpcji zanieczyszczeń lub jonów soli.

 

- mgr Weroniki Cichosz (doktorantka w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, Wydział Chemii). Celem badań jest ocena skuteczności usuwania wybranych mikrozanieczyszczeń, w tym leków przeciwnowotworowych innowacyjnymi metodami utleniania bazującymi na wytwarzaniu rodników siarczanowych oraz ocena ekotoksyczności tak oczyszczonych wód. Opracowane metody będą stanowić nowatorski, zielony sposób oczyszczania ścieków np. miejskich czy szpitalnych, które będzie można stosować również w uzdatnianiu innych skażonych wód.

 

- dr Marty Krychowiak-Maśnickiej (Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed). Nowoczesne metody zwalczania infekcji ran oparte na synergistycznych interakcjach nanocząstek i związków drobnocząsteczkowych. Opracowane mieszaniny i preparaty mogą budzić zainteresowanie krajowych i zagranicznych podmiotów zajmujących się produkcją takich wyrobów weterynaryjnych i medycznych jak np. opatrunki, maści, żele, czy aerozole, do zastosowania zewnętrznie w zapobieganiu, kontroli i leczeniu infekcji ran, np. ran oparzeniowych, ran pooperacyjnych, ran w zespole stopy cukrzycowej, ran odleżynowych lub innych ran powierzchniowych zróżnicowanego pochodzenia.

 

- dr inż. arch. Hanny Obracht-Prondzyńskiej (Zakład Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Społecznych). Przedmiotem zgłoszenia jest aplikacja Zmień_Rze, która ma stanowić narzędzie angażujące mieszkańców miast w proces realizacji planów adaptacji do zmian klimatu. Głównym założeniem jest wypracowanie mechanizmu partycypacji społecznej i udziału lokalnych społeczności w przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

 

- dr Karoliny Pierzynowskiej (Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii). Badania dotyczą wykorzystania genisteiny w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera.

 

17 stycznia kandydaci zaprezentowali swoje prace przed kapitułą konkursu. Na przedstawienie projektu mieli 30 minut. Poza oryginalnością i potencjałem komercyjnym równie ważne w tym etapie były: jakość przedstawionego osiągnięcia, jakość prezentacji oraz umiejętność odpowiedzi na pytania oceniających.

 

Komisja przyznała trzy nagrody. Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 5000 zł otrzyma dr Marta Krychowiak-Maśnicka. Drugą nagrodę w wysokości 2500 zł przyznano dr Karolinie Pierzynowskiej. Trzecie miejsce zajął mgr Mateusz Baluk, który otrzyma 1000 zł. Wręczenie nagród Laureatkom i Laureatowi konkursu zaplanowano na uroczystym posiedzeniu Senatu UG z okazji Święta Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorzy konkursu planują kolejną edycję Young Fahrenheit wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

 

- Jednak zarówno uczestników aktualnej edycji, jak też inne osoby, które prowadzą badania o potencjale komercjalizacyjnym zapraszamy do kontaktu w sprawie współpracy – zachęca dr Andrzej Poszewiecki, wiceprezes Univentum Labs.

 

Więcej informacji na: http://konkurs.univentum.pl/

Fot. Marcel Jakubowski
Marcel Jakubowski/Zespół Prasowy UG