"Język-Polityka-Ideologia" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa na UG

"W dyskursie publicznym ideologia nierzadko staje się ważniejsza od sensu wypowiedzi. Skolonizowany przez emocje język uniemożliwia merytoryczną dyskusję oraz dojście do kompromisu". Do rozważań na temat relacji między językiem, polityką i ideologią zapraszają organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowej  pt. Język-Polityka–Ideologia.  Odbędzie się ona w maju w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorem konferencji jest Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego, który zaprasza badaczy do rozważań na temat relacji między językiem i/lub polityką i/lub ideologią. Językami roboczymi będą: polski, angielski i rosyjski, a zgłoszenia do udziału w konferencji, przyjmowane będą do końca stycznia.

Konferencja zaplanowana jest na 19-20 maja 2022 r., a w komitecie organizacyjnym znaleźli się:  dr hab. Żanna Sładkiewicz, prof. UG, dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, dr Marta Noińska. A wśród prelegentów: prof. Piotr Cap, prof. Anatolij Czudinow, prof. Bogusława Dobek-Ostrowska, prof. Marina Gawriłowa, prof. Iwona Hofman i prof. Ruth Wodak.

W ostatnich latach dyskurs publiczny znajduje się pod silnym wpływem różnych ideologii, np. liberalizmu, feminizmu, konserwatyzmu, nacjonalizmu, anarchizmu, faszyzmu, ekologizmu czy fundamentalizmu religijnego. - Na działania zainspirowane ideologiami składają się m.in. interpretacja rzeczywistości społeczno-politycznej (w tym jej wartościowanie); modelowanie rzeczywistości postulowanej według przyjętej wizji czy też dążenie do zmiany rzeczywistości zastanej na rzeczywistość postulowaną. We wszystkich tych działaniach wyznawcy ideologii posługują się oczywiście językiem – czytamy w zapowiedzi konferencji.

Jak przekonują organizatorzy konferencji, w obszarze komunikacji politycznej język bywa sprowadzany do roli narzędzia mającego na celu demonizację przeciwnika. Oponenta ideologicznego/ politycznego atakuje się niemalże wszędzie, a orężem ataku jest właśnie język. Celem tych zabiegów jest uzyskanie dominacji poprzez narzucanie swojej woli, swojej ideologii.

W dyskursie publicznym ideologia nierzadko staje się ważniejsza od sensu wypowiedzi. Politycy posługują się językiem, w którym rzeczywistość istniejąca miesza się z rzeczywistością oczekiwaną. Stosują insynuacje, posługują się wyrażeniami sprawiającymi wrażenie wypowiedzi konkretnej, uciekają się do patetycznej teatralizacji i stwarzają pozory mowy wysokiej, nasyconej wartościami.

Używają języka, który prowadzi do stygmatyzacji osób, sytuacji, rzeczy. Skolonizowany przez emocje język uniemożliwia merytoryczną dyskusję oraz dojście do kompromisu. Wykorzystywane przez osoby publiczne sformułowania często upraszczają rzeczywistość, ale jednocześnie są atrakcyjne, gdyż pozwalają na skróty myślowe i automatyczne nacechowanie obiektów czy zjawisk.

Kontakt: jpi@ug.edu.pl tel. + 48 58 523 30 38 (sekretariat)

Więcej: https://fil.ug.edu.pl/media/aktualnosci/108467/miedzynarodowa_konferenc…

plakat
Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy UG