I nagroda za turystykę kulturową na Kociewiu. Laureatka z UG

Praca magisterska Marty Murawskiej, absolwentki Krajoznawstwa i Turystyki Historycznej UG zajęła pierwsze miejsce w XVI edycji konkursu na najlepszą pracę o Kociewiu i Starogardzie Gdańskim. - Opracowanie stanowi doskonały materiał mogący służyć promocji walorów turystycznych Kociewia – podkreślił dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG, promotor pracy z Wydziału Historycznego UG.

Praca magisterska Marty Murawskiej pt. Turystyka kulturowa na Kociewiu. Wybrane zagadnienia , której promotorem był dr hab. Krzysztof Lewalski, prof. UG zajęła pierwsze miejsce w XVI edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i podyplomową o Kociewiu i Starogardzie Gdańskim. Organizatorem cyklicznego konkursu było Towarzystwo Miłośników Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim.

Zdaniem promotora, praca Marty Murawskiej stanowi interesujące, wewnętrznie spójne i wyczerpujące ujęcie podjętego tematu. Starannie wybrano i opracowano w niej kluczowe obszary dziedzictwa kulturowego Kociewia w perspektywie zjawiska turystyki kulturowej.

- Szereg zagadnień szczegółowych, zwłaszcza dotyczących wydarzeń najnowszych, jest wynikiem poszukiwań i badań własnych autorki, m.in. na potrzeby pracy zebrała relacje ustne, informuje też o przedsięwzięciach będących w fazie realizacji bądź planowanych – podkreślił promotor.

Zdaniem dra hab. Krzysztofa Lewalskiego, prof. UG, pracę charakteryzuje także starannie dobrany materiał ilustracyjny, należący do jednych z atutów pracy. – To materiał w większości niepublikowany, wykonany przez autorkę bądź pochodzący z kolekcji prywatnych, w tym ze zbiorów rodzinnych – zaznaczył. - Opracowanie stanowi doskonały materiał mogący służyć promocji walorów turystycznych Kociewia – podsumował. 

 

 

 

 

foto

Laureaci konkursu i jury

Foto: https://www.facebook.com/stowarzyszenieTMZK/

Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół Prasowy UG