Bilans Polski w Unii Europejskiej. Debata w ECS i online

Na debatę o bilansie Polski w Unii Europejskiej zaprasza Klub Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Debata w Europejskim Centrum Solidarności prowadzona będzie w trybie online.

GOŚCIE:
Prof. Tomasz Grzegorz Grosse, socjolog, politolog, historyk z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
Dr Janusz Jankowiak, ekonomista, były redaktor naczelny Gazety Bankowej.
Dr Janusz Lewandowski, euro deputowany, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, były komisarz UE ds. budżetu i programowania.

WIDOWNIA:

Julia Borzeszkowska, studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
Szymon Tasiemski, student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

MODERATOR:

Dr hab. Dariusz Filar, prof. UG, ekonomista z Uniwersytetu Gdańskiego, były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Na debatę w imieniu Klubu Myśli Obywatelskiej im. Tadeusza Mazowieckiego zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń, autor poniższego wprowadzenia:

1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Po niespełna osiemnastu latach przynależności, pora przeprowadzić pewne podsumowanie naszej obecności w strukturach unii. Polski Instytut Ekonomiczny, państwowy instytut badawczy nadzorowany przez prezesa Rady Ministrów, podaje, że 72 proc. Polaków ma pozytywny stosunek do UE. Polska to jeden z najbardziej proeuropejskich krajów wspólnoty. Zdaje się jednak się, że polski euroentuzjazm ma bardzo płytkie podstawy.
Tymczasem…

Gdyby Polska nie przystąpiła do Unii Europejskiej, to dzisiaj o 12 proc. byłaby mniejsza krajowa gospodarka i o 32 proc. niższa wartość eksportu rodzimych firm.
Przynależność do Unii Europejskiej to nie tylko udział we wspólnym rynku, ale również transfery środków unijnych. Tylko w pierwszym dziesięcioleciu członkostwa zapewniły one niemal 410 tys. nowych miejsc pracy, ok. 50 tys. km sieci Internetu szerokopasmowego, 12 tys. zbudowanych lub zmodernizowanych autostrad lub dróg na różnym szczeblu regionalnym oraz 1,4 tys. wspartych uczelni i jednostek naukowych.

 

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że przez 16 lat Polska otrzymała z Unii Europejskiej ponad 181 mld euro. W tym samym czasie do unijnego budżetu wpłaciliśmy 58 mld. Innymi słowy, jesteśmy 123 mld euro na plusie.
 

20 września 2021 roku Patryk Jaki, europoseł Solidarnej Polski, wraz z prof. dr hab. Tomaszem Grzegorzem Grosse, Uniwersytet Warszawski, Katedra Polityk Unii Europejskiej oraz dr hab. Zbigniewem Krysiakiem, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, zaprezentowali w Sejmie wyniki raportu salda przepływów transferów finansowych między UE a Polską. Dyskusję wywołała tabelka sugerująca, że bilans zysków i strat Polski jest ujemny i wynosi – 535 mld zł.
Podczas najbliższego spotkania chcemy porozmawiać o bilansie Polski w Unii Europejskiej –
zaprasza prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń.
 

Debata: 25 stycznia 2022, godz. 18.00.

Dostępna online na stronach:

ecs.gda.pl, gdansk.pl, fb.com/ecsgdansk

logo
Oprac. Ewa K.Cichocka/ Zespół PrasowyUG