List do maturzystów od dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego prof. UG - Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego

Drodzy Maturzyści,

w bardzo trudnym dla Was czasie, wspólnie, jako społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego, kierujemy do Was słowa wsparcia i życzenia sukcesów na egzaminach maturalnych.  

Chcemy Was zapewnić, że dostosujemy terminy rekrutacji na Uniwersytet Gdański do kalendarza tegorocznych matur, aby każdy z Was mógł aplikować na wymarzone kierunki studiów.

Już dzisiaj przesuwamy zaplanowane wcześniej rozpoczęcie rekrutacji na sierpień br., ale – jeśli będzie taka potrzeba –  wydłużymy ten okres. Mamy czas na ogłoszenie list przyjętych na studia do 30 września. Usprawniliśmy także nasz system Internetowej Rekrutacji Kandydatów, który teraz pozwoli na elektroniczne składanie dokumentów bez odwiedzania komisji.

Nasza uczelnia nie zmienia również zasad rekrutacji (np. przedmiotów , które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Obecnie, zgodnie z obowiązującą ustawą, rekrutacja na studia pierwszego stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie (np. prawo, psychologia, pedagogika) odbywa się wyłącznie na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Uczelnia może przeprowadzać egzaminy wstępne tylko w przypadku konieczności sprawdzenia uzdolnień artystycznych lub szczególnych predyspozycji do podejmowania studiów z przedmiotów nieobjętych egzaminem maturalnym, dlatego takich egzaminów nie przeprowadzamy.

Szereg wydarzeń, które były zaplanowane w marcu i kwietniu, a służyły zazwyczaj lepszemu, wzajemnemu poznaniu, zostało odwołanych. Nie mogliśmy gościć Was na naszych kampusach. Mamy jednak nadzieję, że będziemy mogli spotkać się z Wami, już studentami Uniwersytetu Gdańskiego, tuż po wakacjach.

Powodzenia na egzaminach i do zobaczenia!

 

    dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG

     Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

                Uniwersytet Gdański

Biuro Promocji