To już 52. rocznica powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Relacja ze święta UG

Święto UG, fot. Alan Stocki/UG

Po raz 52. społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego świętowała rocznicę powołania Uczelni. Podczas uroczystości nadano pierwsze tytuły profesorów honorowych Rektorom Seniorom, wręczono nagrody im. K. C. Mrongowiusza, nagrody im. Prof. K. Taylora za rok 2021, a także nagrody laureatom I edycji konkursu dla młodych naukowców Young Fahrenheit. Powierzono też katedrę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na rok 2022/23 prof. Leszkowi Balcerowiczowi. 

Święto Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się 18 marca 2022 roku (piątek) w Auli im. T. Ocioszyńskiego Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

Uroczystość prowadziła dr Magdalena Markiewicz, Prodziekan Wydziału Ekonomicznego.

Wydarzenie rozpoczął chwilą ciszy Rektor prof. Piotr Stepnowski czcząc pamięć prof. Tadeusza Dmochowskiego, Dziekana WNS, który zmarł w nocy z 16 na 17 marca.

 

- Począwszy od tego roku postanowiliśmy organizować święto UG za każdym razem na innym Wydziale. W ten sposób chcemy umożliwić naszym gościom poznanie całej uczelni oraz dać okazję każdemu z Wydziałów do lepszego zaprezentowania się wszystkim zgromadzonym podczas uroczystości  – powiedział prof. Piotr Stepnowski. - Dziś trudno jest nam jednak cieszyć się w pełni 52. rocznicą powołania Uniwersytetu Gdańskiego. Właśnie mijają 24 dni od ataku Rosji na Ukrainę. Dramatyczne wydarzenia, które rozgrywają się na terytorium naszego wschodniego sąsiada przerażają skalą ofiar i zniszczeń.

Rektor UG przypomniał też, że uczelnia nie pozostaje obojętna wobec tej tragedii i podziękował wszystkim osobom oraz jednostkom z uczelni zaangażowanym w niesienie pomocy, zachęcając do dalszej pomocy i podejmowania kolejnych działań, bo „wciąż jest wiele do zrobienia”. 

Podczas uroczystości zainicjowano zwyczaj nadawania tytułów profesorów honorowych będący wyrazem uczczenia pamięci wydarzeń i osób, które przyczyniły się do rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Jako pierwsi tytuły takie otrzymali dwaj Rektorzy Seniorzy - prof. Marcin Pliński i prof. Bernard Lammek.  Rektorom Seniorom tytuły honorowe nadał Rektor, a dyplom honorowy odczytał i wręczył dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG, Dziekan Wydziału Oceanografii i Geografii (Rektorowi prof. Marcinowi Plińskiemu)  i  dr hab. Beata Grobelna, prof. UG, Dziekan Wydziału Chemii (Rektorowi prof. Bernardowi Lammkowi).

- Lata, gdy sprawowali swoje funkcje, zachowały się w naszej pamięci jako lata rozwoju, gdy dynamika wydarzeń inwestycyjnych, naukowych przybierała na sile otwierając w efekcie możliwości, które teraz my możemy wykorzystać – podkreślił Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski.

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Arnold Kłonczyński i Prorektor ds. innowacji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prof. Krzysztof Bielawski wręczyli nagrody i wyróżnienia laureatom Nagrody Nauczyciel Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Nagrodę otrzymali:  dr Paula Gorszczyńska z Wydziału Filologicznego, dr Krzysztof Piekarski z Wydziału Nauk Społecznych oraz dr hab. Patrycja Koszałka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Wyróżnienia otrzymali zaś: dr Jan Patok z Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, dr Joanna Gondek z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji. 

Tradycją Święta UG stały się również indywidualne nagrody naukowe im. Prof. Karola Taylora dla nauczycieli akademickich. Z rąk Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. Anny Jurkowskiej-Zeidler i Prorektora ds. badań naukowych, prof. Wiesława Laskowskiego nagrodę odebrali:  prof. dr hab. Danuta Makowiec z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn z Wydziału Biologii.

Z powodów zdrowotnych nie byli obecni dwaj pozostali laureaci Nagród Taylora: prof. Lech Chmurzyński z Wydziału Chemii oraz dr hab. Piotr Zientara, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego.

W dalszej części uroczystości głos zabrała Dziekan prof. Monika Bąk z Wydziału Ekonomicznego, która serdecznie powitała wszystkich w progach wydziału i przedstawiła krótko jego historię, sięgając korzeni, czyli czasów II wojny św., kiedy w 1942 r. utworzono konspiracyjny Instytut Morski przy tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Następnie przedstawiła osiągnięcia Wydziału na tle sylwetek doktorów honoris causa UG z obszaru ekonomii.

- Misją naszego wydziału jest osiąganie coraz wyższej pozycji naukowej oraz nowoczesne kształcenie studentów zgodne z wymogami rynku pracy, ale również włączanie się w rozwiązywanie aktualnych problemów życia społeczno-gospodarczego – powiedziała kończąc swoją przemowę prof. Monika Bąk.

Następnie dr Magdalena Markiewicz poprosiła o zabranie głosu dr. hab. Wojciecha Bizona, prof. UG,  prezesa zarządu spółki celowej Uniwersytetu Gdańskiego Univentum Labs, który poprowadził część dotyczącą wręczenia nagród laureatom I edycji konkursu dla młodych naukowców Young Fahrenheit. Nagrodę z rąk Rektora odebrali: dr Marta Krychowiak-Maśnicka z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, dr Karolina Pierzynowska z Wydziału Biologii oraz mgr Mateusz Baluk, doktorant w Katedrze Technologii Środowiska Wydziału Chemii.

Dr hab. Monika Bąk, prof. UG oraz prof. dr hab. Piotr Stepnowski dokonali, w dalszej części uroczystości, wręczenia Srebrnych Medali UG, które - za długoletnią i pełną zaangażowania działalność na rzecz rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymali: wieloletni pracownik UG - dr hab. Witold Toczyski oraz Jacek Tymiński, Prezes Vetro Port & Shipping Services.

Przedostatnim punktem programu było uroczyste objęcie katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przez prof. Leszka Balcerowicza. - Na Uniwersytecie Gdańskim patronami katedr są nasi wybitni doktorzy honorowi, których pamięć chcemy szczególnie kultywować ze względu na ich nieprzemijający wkład w rozwój naszego ośrodka akademickiego. Dziś inicjujemy ten piękny akademicki zwyczaj w naszym Uniwersytecie powierzając pierwszą z trzech imiennych katedr, Katedrę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego na rok akademicki 2022/23 Panu Profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi – powiedział Rektor UG.

Prof. Leszek Balcerowicz, który jest doktorem honoris causa UG, podziękował Rektorowi i społeczności UG za uznanie i zaufanie, a następnie wygłosił przemówienie podkreślając m.in., że: - To ustrój decyduje, czy państwo wszczyna wojnę i jak żyje społeczeństwo w czasach pokoju.

Po przemówieniu prof. Leszka Balcerowicza ponownie usłyszeliśmy Akademicki Chór UG. Jako gest solidarności z Narodem Ukraińskim chór przygotował dwa utwory: Kompozycję E. Kozaka „Dymu moi” do fragmentów wiersza Tarasa Szewczenki z roku 1840, drugi – Psalm stojących w kolejce – z repertuaru Krystyny Prońko do słów E. Brylla (rok 1980 "Kolęda nocka"), którego drugą zwrotkę zaśpiewano po ukraińsku.

– Niech Ukraina je usłyszy i wie, że ma w nas przyjaciół  – spuentował Rektor UG i zamknął uroczyste posiedzenie Senatu.

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Święta UG. Fot. Alan Stocki/UG
Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG