Instytut Konfucjusza — spotkanie w sprawie stypendiów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wyjazdem do Chin w ramach Stypendium Konfucjusza na spotkanie informacyjne. Osoby, które chcą wziąć udział w tym programie, muszą zdać egzamin językowy HSK na odpowiednim poziomie. W większości przypadków obowiązuje także limit wiekowy od 16 do 35 lat. Spotkanie odbędzie się dziewiątego kwietnia o 10:00 w formie online.

Sprawny system wymiany studenckiej pomiędzy uczelniami w Chinach i UG to efekt wieloletniej obecności Instytutu Konfucjusza w naszej uczelni. Młodzi sinolodzy najczęściej ubiegają się o stypendium tej jednostki. 

Do niedawna program był koordynowany przez chińską organizację Hanban, ale od kwietnia 2020 r. ten obowiązek przejęła Chińska Międzynarodowa Fundacja Edukacji. Aby złożyć wniosek aplikant powinien zdać państwowy egzamin językowy HSK na odpowiednim poziomie. Proporcjonalnie do długości wyjazdu (na cztery tygodnie, na pół roku, na rok lub na studia licencjackie, magisterskie, czy doktoranckie) wymagany jest wyższy poziom egzaminu. Niektóre stypendia wymagają także zaliczenia egzaminu ustnego HSKK. 

Od rodzaju stypendium zależy także limit wiekowy dla aplikantów. Osoby ubiegające się o dofinansowanie wyjazdu do Chin powinny mieć od 16 do 35 lat, chyba że aplikują na studia licencjacie, wtedy składający nie może mieć więcej niż 25 lat. Podobnie wyjątek funkcjonuje przy wymogach na studia magisterskie - o to stypendium ubiegać się mogą tylko osoby poniżej 45 r. ż.

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem na Stypendium Konfucjusza zapraszamy na spotkanie organizowane przez Instytut Konfucjusza UG, które odbędzie się 9.04. o godz. 10.00 na platformie Teams. Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się o zasadach organizacji tegorocznych Stypendiów Konfucjusza oraz o wszystkich niezbędnych informacjach dotyczących składania wniosku.

Link do spotkania.

Stypendium Instytutu Konfucjusza Przewodnik Rekrutacyjny.

 

Plakat Wydarzenia
oprac. MJ/ZP