Studenckie FAQ - ubezpieczenia turystyczne

Sesja trwa w najlepsze, ale po trzech miesiącach kwarantanny jesteśmy już myślami na – wyjątkowo upragnionych w tym roku – wakacjach. Z tej okazji Michał Czaplicki – student interdyscyplinarnego kierunku „Ubezpieczenia” prowadzonego na Uniwersytecie Gdańskim, przedstawi Wam kilka wskazówek dotyczących ubezpieczeń turystycznych. O czym trzeba pamiętać? Na co szczególnie zwrócić uwagę przedzierając się przez całe tomiszcza dokumentów związanych z umową ubezpieczenia?

 

Oto małe ubezpieczeniowe FAQ „od Studenta dla Studentów… i nie tylko!”

Jadąc na wakacje chcemy wypocząć, a nie zaprzątać sobie głowę tym, że nie jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni przed skutkami zdarzeń losowych, których ryzyko wystąpienia może się pojawić. Rozwiązaniem problemu może być zawarcie umowy ubezpieczenia turystycznego, które oferuje się najczęściej w pakiecie ubezpieczeniowym.

Na taki pakiet mogą składać się następujące ubezpieczenia:

👉 Kosztów leczenia za granicą

Przy wyjeździe za granicę stanowi ono najczęściej podstawę takiego pakietu ubezpieczeń. Pokrywa wydatki leczenia powypadkowego lub wydatki związane z zachorowaniem. Podczas wybierania wysokości sumy ubezpieczenia musimy przede wszystkim wziąć pod uwagę koszty obsługi medycznej w państwach, w których będziemy się znajdować - a potrafią być one dużo wyższe niż w Polsce.

Należy przy tym brać pod uwagę pesymistyczny scenariusz, abyśmy nie musieli dopłacać do usługi lub medykamentów. Ważne jest również, by sprawdzić od jakiej kwoty ubezpieczyciel pokryje za nas koszty leczenia bez konieczności ponoszenia wydatków we własnym zakresie.

Należy rozważyć czy chorujemy na choroby przewlekłe i jednocześnie chcemy, by były one objęte ochroną. Ten czynnik może znacznie wpływać na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Warto zaznaczyć, że jeżeli wybieramy się do państwa członkowskiego UE/EFTA, możemy skorzystać z karty EKUZ. Dzięki niej, na zasadzie publicznego ubezpieczenia zdrowotnego, możemy otrzymać taką samą pomoc medyczną jak obywatel państwa, w którym się znajdujemy. Jednak mimo to, warto zastanowić się nad prywatnym ubezpieczeniem kosztów leczenia, bowiem w każdym kraju może istnieć inny system funkcjonowania służby zdrowia. Dosyć często możemy spotkać się z sytuacją, gdy będziemy musieli - przykładowo - ponieść koszty przewozu karetką pogotowia czy koszty żywienia w szpitalu. Być może zmuszeni będziemy do wpłaty „zaliczki” na poczet kosztów leczenia, czy też pokryć je najpierw z własnej kieszeni, a dopiero później uzyskać „zwrot” świadczenia z funduszu publicznego.

👉 Następstw nieszczęśliwych wypadków

W przypadku wakacji spędzanych w kraju stanowi ono zazwyczaj podstawę ubezpieczenia turystycznego. Nierzadko jest zawierane w związku z wyjazdami za granicę. W przeciwieństwie do ubezpieczenia kosztów leczenia, wypłata ma charakter świadczenia, a nie odszkodowania. Oznacza to, że im wyższą sumę ubezpieczenia wybierzemy, tym otrzymamy wyższe świadczenie w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku.

Praktyką na rynku jest, że zakłady ubezpieczeń ustalają procentowo uszczerbek na zdrowiu, jakiego doznaliśmy w związku z danym rodzajem wypadku i wypłacają analogicznie kwotę odpowiadającą procentowi sumy ubezpieczenia. Głównym czynnikiem dla ubezpieczyciela do oszacowania składki będzie to, jakie sporty będziemy uprawiać podczas wyjazdu.

Warto zaznaczyć, że jeśli mamy zawartą inną umowę ubezpieczenia długoterminowego – np. ubezpieczenie NNW na uczelni – to w razie wypadku na wakacjach możemy otrzymać świadczenie z obu ubezpieczeń. Nie dotyczy to jednak zwrotu poniesionych wydatków na leczenie, czyli odszkodowania właśnie.

👉 Assistance

Assistance podróżny zawiera zazwyczaj szeroki zasób usług, jakie możemy otrzymać w ramach ubezpieczenia. Wyróżnić można m.in. takie jak: koszty akcji ratowniczej, organizacja zastępczego środka transportu, koszty zakwaterowania w przypadku upadłości biura podróży, pokrycie kosztów pobytu/transportu osób najbliższych poszkodowanemu itp. Niektóre z nich są często wyodrębnione jako osobne ubezpieczenia z inną sumą do wyboru, dlatego warto dokładnie przejrzeć zakres, jaki oferuje nam dany zakład ubezpieczeń.

👉 Odpowiedzialności cywilnej

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia turystycznego o ochronę OC jest o tyle istotne, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy wyrządzimy komuś szkodę podczas naszego wyjazdu. Może okazać się ono kluczowe m.in. w przypadku wyjazdu rodzinnego, kiedy to rodzice muszą sprawować nadzór nad dziećmi. Dodatkowo pamiętajmy, że w innych kulturach ludzie mogą być bardziej roszczeniowi, szczególnie wobec turystów.

👉 Bagażu, sprzętu sportowego

Ubezpieczenie obejmuje szkody takie jak kradzież, zaginięcie, uszkodzenie bagażu lub sprzętu sportowego. Jednak jeżeli w bagażu przewozimy gotówkę, najczęściej nie będzie ona objęta ubezpieczeniem.

👉 Na wypadek rezygnacji z podróży

Przedmiotem takiego ubezpieczenia są koszty przygotowujące nas do wyprawy, takie jak zaliczka dla biura podróży, w przypadku rezygnacji z wyprawy wskutek siły wyższej. Powód rezygnacji należy wtedy odpowiednio uzasadnić.

📞W ubezpieczeniach turystycznych często ubezpieczyciel będzie od nas wymagał, abyśmy w przypadku szkody kontaktowali się z nim poprzez tzw. centrum alarmowe.

Mimo że może to być pewnego rodzaju ograniczenie, zadaniem takiego centrum jest to, byśmy uzyskali pomoc zgodną z warunkami ubezpieczenia.

🚙Jeżeli wybieramy się na wakacje samochodem, należy sprawdzić, czy nie potrzebujemy dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Przykładowo do poruszania się w krajach wschodniej Europy czy niektórych krajach bałkańskich będzie nam potrzebna Zielona Karta, która jest odpowiednikiem obowiązkowego ubezpieczenia OC na terenie UE.

🏠Dodatkowo, przed wyjazdem możemy zakupić ubezpieczenie domu lub samochodu od kradzieży. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli posiadamy odpowiednie ubezpieczenie, powinniśmy dokładnie zabezpieczyć dom i samochód. Ubezpieczyciel może bowiem odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli nie spełniliśmy obowiązków zawartych w umowie.

Dlatego pamiętajmy, aby przed każdym zawarciem umowy, dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Pomoże to nam w wyborze ubezpieczenia, które będzie lepiej dobrane do naszych potrzeb.

 

Michał Czapicki

_____________

Chcielibyście wiedzieć więcej? Zajmować się tym zawodowo? Ostatnio przekonaliśmy się, jak ważne są ubezpieczenia we wszystkich sferach życia i branżach gospodarki. Pomogły niejednej firmie przetrwać czas pandemii. Jednocześnie wygenerowały sporo problemów, z którymi ktoś będzie musiał się zmierzyć…

Rynek wciąż czeka na specjalistów i dlatego na Uniwersytecie Gdańskim prowadzony jest kierunek studiów II stopnia „Ubezpieczenia. Studia interdyscyplinarne”. Brzmi przyszłościowo prawda? Możecie być pewni, że te studia skończycie z fachem „w ręku”? Dzięki dyplomowi możecie zostać zwolnieni z egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego. Ta ścieżka kariery zdecydowanie się opłaca - biorąc pod uwagę fakt, że w standardowym trybie egzamin ten oblewa prawie 80% osób.

 

#studiujubezpieczenia

Biuro Promocji