Dwa projekty UG z finansowaniem na badania związane z COVID-19

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki oceny wniosków składanych przez beneficjentów aktualnych projektów finansowanych w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. Dodatkowe środki, które także pochodzą z POIR 4.4., w wysokości prawie 15 mln zł otrzymało 14 projektów badawczych, w tym 2 z Uniwersytetu Gdańskiego. 

Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG z Pracowni Immunologii Doświadczalnej i Translacyjnej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMedu otrzymała dodatkowe finansowanie dla swojego projektu „Egzosomy wydzielane przez keratynocyty w indukcji alergii i tolerancji na alergeny środowiskowe”. W ramach kontynuacji oraz rozszerzenia oryginalnego projektu FIRST TEAM, razem z prof. Jonathanem Heddle (MCB Kraków), zaplanowano projekt „Sztuczne egzosomy jako nowe podejście do szczepionki przeciw COVID-19”, dotyczący zaprojektowania i wygenerowanie sztucznych egzosomów (ArtExo), mających na celu przetestowanie nowego sposobu indukcji odpowiedzi przeciwwirusowej. W sumie uzyskano środki w kwocie 2 647 500 zł, z czego 1 227 500 zł otrzymają badacze Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr Alicja Chmielewska z Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i GUMedu otrzymała dodatkowe finansowanie dla swojego projektu „Przeciwwirusowa aktywność błonowych białek indukowanych przez interferon (IFITM) jako nowa strategia terapeutyczna w kontroli infekcji wirusowych – badania in vitro i in vivo” w kwocie 199 750 zł w ramach programu POWROTY.

Zgłaszane do konkursu zadania badawcze musiały dotyczyć bezpośrednio tematyki związanej ze zwalczaniem pandemii COVID-19, np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym. Nabór wniosków był prowadzony od 15 kwietnia do 12 maja. Do konkursu przystąpiło 53 beneficjentów realizujących projekty w programach TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY.

Lista wszystkich laureatów i więcej informacji na stronie FNP.

Biuro Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Gdańskiego