życie akademickie
Wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej - to główne cele programu START, rocznych stypendiów przyznawanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wspiera wybitnych młodych uczonych znajdujących…
nauka
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 31. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych, w tym czworo naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców…
nauka
Prof. Natalia Marek – Trzonkowska, Dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG, weźmie udział w debacie organizowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej pt. "Czy możliwe jest stworzenie szczepionki leczącej nowotwory? Wydarzenie zorganizowane jest w ramach cyklu - #UfajmyNauce.   Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już od 30 lat zajmuje się wspieraniem nauki oraz naukowców…
absolwenci UG
O burzliwej drodze od studenta do prezesa FNP opowiada prof. dr hab. Maciej Żylicz, absolwent UG i były Prorektor ds. Nauki naszej Uczelni. Marcel Jakubowski: - Skończył Pan szkołę średnią o profilu sportowym w oddalonej od Gdańska o prawie 500 km Zielonej Górze. Co spowodowało, że wybrał się Pan na nasz uniwersytet, a w dodatku niezwiązaną ze sportem fizykę?  - To było trochę na odwrót. Urodziłem się w Gdańsku. Kiedy…
nauka
Uniwersytet Gdański w dalszym ciągu prowadzi badania naukowe w kierunku zwalczania pandemii koronawirusa. Dodatkowe finansowanie na badania związane z COVID-19 otrzymały niedawno dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG oraz dr Alicja Chmielewska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMedu. Ich projekty znalazły się wśród 14 pozytywnie ocenionych wniosków przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach…
nauka
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki oceny wniosków składanych przez beneficjentów aktualnych projektów finansowanych w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. Dodatkowe środki, które także pochodzą z POIR 4.4., w wysokości prawie 15 mln zł otrzymało 14 projektów badawczych, w tym 2 z Uniwersytetu Gdańskiego.  Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak,…
nauka
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845…