nauka
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 31. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych, w tym czworo naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego. Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców…
nauka
Prof. Natalia Marek – Trzonkowska, Dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi UG, weźmie udział w debacie organizowanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej pt. "Czy możliwe jest stworzenie szczepionki leczącej nowotwory? Wydarzenie zorganizowane jest w ramach cyklu - #UfajmyNauce.   Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już od 30 lat zajmuje się wspieraniem nauki oraz naukowców…
absolwenci UG
O burzliwej drodze od studenta do prezesa FNP opowiada prof. dr hab. Maciej Żylicz, absolwent UG i były Prorektor ds. Nauki naszej Uczelni. Marcel Jakubowski: - Skończył Pan szkołę średnią o profilu sportowym w oddalonej od Gdańska o prawie 500 km Zielonej Górze. Co spowodowało, że wybrał się Pan na nasz uniwersytet, a w dodatku niezwiązaną ze sportem fizykę?  - To było trochę na odwrót. Urodziłem się w Gdańsku. Kiedy…
nauka
Uniwersytet Gdański w dalszym ciągu prowadzi badania naukowe w kierunku zwalczania pandemii koronawirusa. Dodatkowe finansowanie na badania związane z COVID-19 otrzymały niedawno dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak, prof. UG oraz dr Alicja Chmielewska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMedu. Ich projekty znalazły się wśród 14 pozytywnie ocenionych wniosków przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach…
nauka
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła wyniki oceny wniosków składanych przez beneficjentów aktualnych projektów finansowanych w ramach działania 4.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, dotyczących zwalczania pandemii COVID-19. Dodatkowe środki, które także pochodzą z POIR 4.4., w wysokości prawie 15 mln zł otrzymało 14 projektów badawczych, w tym 2 z Uniwersytetu Gdańskiego.  Dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak,…
nauka
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845…