Znamy laureatów konkursu START 2023

grafika

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 31. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych, w tym czworo naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel. Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja.

„Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 660 kandydatów.

Wśród laureatów znalazło się 4 naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego (kolejność nazwisk alfabetyczna):

  1. dr Jakub Brzeski z Wydziału Chemii
  2. dr Monika Lipińska z Wydziału Biologii
  3. dr Samanta Romanowska z Wydziału Chemii
  4. mgr Kinga Wiśniewska z Wydziału Oceanografii i Geografii

Pełna lista laureatów: https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2023/

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: https://www.fnp.org.pl/laureaci-start-2023/

Tekst: Biuro Projektów Naukowych

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG