RadUNIA kultury – podpisanie listu intencyjnego

Pięć instytucji kulturalnych zlokalizowanych w Gdańsku wzdłuż kanału Raduni i Skweru Heweliusza podpisało w Nadbałtyckim Centrum Kultury list intencyjny programu „RadUNIA kultury”. Wśród sygnatariuszy umowy jest Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. Celem tej współpracy jest wzmocnienie działalności kulturalnej na Starym Mieście, pokazanie potencjału działających w tym obszarze instytucji oraz wzajemna prezentacja bieżącej oferty

Sygnatariuszami umowy są Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego Muzeum Miasta Gdańska, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury oraz Przedszkole Niepubliczne im. Panienki z Okienka.

-  Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego zostało dostrzeżone i docenione. Będziemy tworzyć sieć partnerską z dużymi instytucjami zlokalizowanymi w pobliżu Kanału Raduni. To wielki zaszczyt i duże wyzwanie - mówi Dyrektor Muzeum UG Marta Szaszkiewicz. - Jestem jednak przekonana, że ta współpraca pozwoli nam zrealizować fantastyczne i potrzebne projekty, które pozwolą nam wzmocnić pozycję kulturalną Starego Miasta. To ważny krok w kontekście dalszych prac nas rozwojem Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

Stare Miasto w Gdańsku to północna część dzielnicy Śródmieście, położona nad zbudowanym przez Krzyżaków w XIV wieku Kanałem Raduni. To wyjątkowe dzieło hydrotechniki miało ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Gdańska, to tutaj powstał bowiem największy za-kład produkcyjny średniowiecznej Europy —Wielki Młyn. Tutaj znajdują się również cenne zabytki Gdańska: m.in. Ratusz Staromiejski, Kościół św. Katarzyny i Kościół św. Józefa czy Dom Opatów Pelplińskich. Dziś, mimo że każdy z tych zabytków pełni już inną rolę, to nad Kanałem Raduni nadal dużo się dzieje. Obszar ten jest bowiem siedzibą wielu instytucji kultury w mieście.

W ramach współpracy strony deklarują:

  1. współpracę przy inicjowaniu, tworzeniu i realizacji wspólnych projektów lokalnych, regionalnych oraz międzynarodowych w zakresie kultury, sztuki, edukacji i turystyki w celu promowania potencjału kulturalnego Starego Miasta
  2. wzajemne promowanie działalności zrzeszonych w sieci instytucji w celu zwiększania dostępności swojej oferty.

- Chcemy pokazać potencjał tego miejsca. Już w wakacje będzie się dużo działo. Musimy dostrzec, że to miejsce jest salonem kulturalnym i warto to wykorzystać – zapewnia zastępca dyrektora NCK Renata Malcer-Dymarska.

Inicjatywa podpisania listu intencyjnego zrodziła się przy okazji obchodów 30-lecia Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Ma na celu spopularyzować wydarzenia kulturalne odbywające się w najstarszej części Gdańska oraz zachęcić mieszkańców i turystów do poznawania historii miasta. Zostały przedstawione założenia współpracy i planowane działania krótko i długoterminowe.

- Już pierwsze rozmowy w ramach sieci zaowocowały podjęciem współpracy między nami a jednym z Oddziałów Muzeum Gdańska a dokładniej Muzeum Nauki Gdańskiej. Jesteśmy na etapie tworzenia wystawy plenerowej dotyczącej kobiet w nauce i ich wypływie na rozwój Gdańska - informuje Marta Szaszkiewicz. - Przestawimy sylwetki badaczek z trzech uczelni wchodzących w skład Uczelni Fahrenheita. Otwarcie wystawy odbędzie się 4 sierpnia podczas Jarmarku Dominikańskiego. 

Planowane wydarzenia w roku 2022:

  • 65 lat Przedszkola im. Panienki z okienka –10.06
  • Światowy Dzień Bursztynu –28.06
  • Potańcówka Festiwal Dźwięki Północy -6.07
  • Kino Letnie Bałtyk Movie -6.07, 13.07, 20.07, 27.07
  • Gdański Festiwal Carillonowy -15.07-27.08
  • Wydarzenia w ramach Jarmarku św. Dominika -23.07–14.08
  • „Kobiety w nauce” -wystawa plenerowa –4.08
  • Festiwal Klawesynowy –początek września

- Mamy nadzieję, że przyczynimy się do szerzenia wiedzy o Starym Mieście – temu służy inicjatywa RadUNII, Przestrzeń jest otwarta dla szerokiego spektrum działań. Liczymy, że współpraca będzie się rozwijała oraz, że będzie wyjątkowo owocna - powiedział o. Marcin Szafors z Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury.

 

Fot. Alan Stocki
Elwira Romaniuk/ZP