79. tom Rocznika Gdańskiego na 50-lecie Uniwersytetu Gdańskiego

79. tom „Rocznika Gdańskiego”, czasopisma Gdańskiego Towarzystwa Naukowego został poświęcony działalności Uniwersytetu Gdańskiego z okazji 50-lecia Uczelni. Publikacja powstała pod redakcją prof. Jerzego Piotra Gwizdały, prof. Jerzego Błażejowskiego oraz prof. Marii Mendel i ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Jak podkreślają redaktorzy, 79. tom wydany z okazji jubileuszu Uniwersytetu Gdańskiego, jest wyrazem pamięci o Uczelni, której historia i doświadczenie ścisłej współpracy nierozerwalnie splotły ją z Gdańskim Towarzystwem Naukowym:

- Jako redaktorzy tomu ufamy, że wzbudzi on zainteresowanie Czytelników. Wszystkim, którzy po niego sięgną, życzymy owocnej lektury, pozostając z nadzieją, że zgromadzone w tomie teksty przyczynią się zarówno do rozwoju wiedzy o Gdańsku i Pomorzu, jak i propagowania nauki, która z wiedzy tej może uczynić grunt do rozkwitu miast i regionów – fundament lepszego świata – czytamy we wstępie do 79. tomu Rocznika Gdańskiego.

Na kartach tomu możemy odnaleźć wiele treści poświęconych UG, ale też dziejom Pomorza i Gdańska. Są tam m.in. teksty Józefa Borzyszkowskiego Z moich uniwersyteckich wspomnień, Leszka Biernackiego Skazane Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Dominika Bienia Rozbudowa, rozwój i wyposażenie Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie, Piotra Syczaka Teksty źródłowe: załączniki do informacji dziennej z 22 i 26 maja 1986 roku, Hanny Sempki Szkoła moja, twoja, nasza. Wokół trzydziestolecia szkół niepublicznych w Gdańsku.

Kolejne rozdziały poświęcone są dziejom Pomorza i Gdańska, dalszy refleksjom i rozmowom, a w ostatnim odnajdziemy recenzje i sprawozdania.

„Rocznik Gdański” to polskie czasopismo naukowe wydane po raz pierwszy w 1927 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. Od 1956 roku wydawcą było Gdańskie Towarzystwo Naukowe (GTN), jednak w roku 2019 pomiędzy GTN i Uniwersytetem Gdańskim podpisane zostało porozumienie, w myśl którego wydawcą „Rocznika Gdańskiego” został Uniwersytet Gdański, a w nazwie czasopisma dodano człon: „Czasopismo Gdańskiego Towarzystwa Naukowego”.

Biuro Rzecznika Prasowego