Troje profesorów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało Medale Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego

Troje profesorów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało Medale Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 28 listopada 2019. Są to:

  • prof. dr hab. Stefan Chwin z Wydziału Filologicznego, który  został odznaczony złotym Medalem Uniwersytetu Gdańskiego, przyznawanym wybitnym ludziom nauki Doctrinae Sapientiae Honestati „za wybitne osiągnięcia naukowe, mądrość i szlachetność”. 
  • prof. dr hab. Anna Szaniawska z Wydziału Oceanografii i Geografii, która również została odznaczona złotym medalem Bene Merito Et Merenti. Otrzymała go w uznaniu wybitnego dorobku naukowego oraz za długoletnią, pełną zaangażowania pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. 
  • dr hab. Reginie Wyżkiewicz-Maksimow, prof. UG, z Katedry Slawistyki na Wydziale Filologicznym UG została uhonorowana srebrnym medalem Uniwersytetu Gdańskiego, przyznawanym wybitnym ludziom nauki Doctrinae Sapientiae Honestati „za wybitne osiągnięcia naukowe, mądrość i szlachetność”

- Myśl humanistyczna Profesora Stefana Chwina jest ważka, poddawana recepcji i dobrze słyszalna, co wiąże się z jego dużym wpływem na współczesną kulturę polską i literaturoznawstwo jako dziedzinę nauki. Profesor swoimi pracami znacząco wnosi doń fundamentalny wkład. On sam jako pisarz zajmuje poczesne miejsce w panteonie polskiej literatury - czytamy we wniosku o złoty Medal UG dla Profesora Stefana Chwina.

Kolejna laureatka złotego medalu, prof. dr hab. Anna Szaniawska z Wydziału Oceanografii i Geografii zajmuje się miedzy innymi badaniem czynników środowiskowych na podstawowe procesy życiowe bezkręgowców morskich. Jej badania oraz popularyzacja wiedzy o morzu: biologii, ekologii i rybactwa zasługuje na najwyższe uznanie. 

Srebrny medal UG został przyznany Profesor Reginie Wyżkiewicz-Maksimow, wybitnej slawistce, badaczce m.in.: językowego obrazu człowieka, jego charakteru i osobowości, zawartej w przysłowiach polskich, serbskich i chorwackich.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Biuro Promocji UG