V FORUM UNIWERSYTECKICH OŚRODKÓW NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH – V FOR-UNI - podsumowanie

Podczas piątej edycji Forum Uniwersyteckich Ośrodków Nauczania Języków Obcych FOR-UNI, 27 maja 2022 r., Centrum Języków Obcych UG gościło przedstawicieli ośrodków nauczania języków obcych kilkunastu uniwersytetów klasycznych w Polsce. Spotkanie ponownie stało się okazją do wymiany doświadczeń w zakresie organizacji lektoratów oraz podnoszenia jakości kształcenia językowego w uczelniach wyższych. Szczególną uwagę poświęcono współpracy ośrodków językowych z sektorem gospodarczym, organizacji indywidualnych lektoratów dla studentów z niepełnosprawnościami oraz omówieniu wyników badania: „Nauka zdalna na lektoratach w czasie pandemii”.  

Forum FOR-UNI zapoczątkowało swoją działalność w listopadzie 2019 r., w siedzibie Szkoły Języków Obcych UW z inicjatywy Centrum Języków Obcych UG we współpracy
z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Celem Forum jest rozwijanie współpracy akademickiej w zakresie inicjowania i wspierania procesów zmierzających do podnoszenia rangi nauczania języków obcych w uniwersytetach i innych uczelniach wyższych, tworzenie płaszczyzny wymiany dobrych praktyk dydaktycznych, organizacyjnych i menedżerskich, a także aktywny udział w kształtowaniu ogólnopolskiej polityki językowej w obszarze szkolnictwa wyższego.

Centrum Języków Obcych UG już po raz piąty podjęło się organizacji Forum. Z powodu pandemii, trzy poprzednie edycje odbyły się zdalnie, na platformie MS Teams. Tym razem uczestnicy po raz pierwszy mogli spotkać się w siedzibie CJO UG, na Wydziale Ekonomicznym
w Sopocie. Oficjalnymi partnerami wydarzenia zostali: Pearson oraz State Street, a JM Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski objął wydarzenie patronatem honorowym.

Spotkanie oficjalnie otworzył Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia, prof. dr hab. Arnold Kłonczyński, który powitał wszystkich zaproszonych gości – kierowników, dyrektorów oraz osoby odpowiedzialne za organizację i jakość kształcenia z  jedenastu polskich uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie było prowadzone przez Dyrektor Centrum Języków Obcych UG, mgr Alinę Swebocką.

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego, wszystkie ośrodki językowe przedstawiły bieżącą organizację lektoratów języków obcych w swoich uczelniach. Następnie mgr Adam Czajkowski,  Dyrektor Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podzielił się z zebranymi głównymi założeniami autorskiego projektu SPNJO dotyczącego współpracy z sektorem gospodarczym. Kolejnym poruszonym tematem była nauka zdalna w czasie pandemii. Mgr Barbara Kubica-Daniel, z Centrum Języków Obcych UG, zaprezentowała wstępne wyniki autorskiego badania CJO UG dotyczącego wpływu nauki zdalnej na rozwój kompetencji językowych.

W drugiej części spotkania dyskusja objęła organizację indywidualnych lektoratów dla studentów z niepełnosprawnościami. Uczestnicy wysłuchali prezentacji mgr Marianny Gagan, Koordynatora CJO ds. współpracy z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnością. Następnie dyskutowano o jak najlepszym sposobie organizacji takich zajęć w zakresie koniecznych dostosowań, form zaliczenia lektoratu oraz przede wszystkim niekwestionowanej korzyści płynącej dla studentów korzystających z takich zajęć.

Ponadto uczestnicy Forum mogli również wziąć udział w warsztatach psychologicznych
pt. „Kwartet Lidera” przeprowadzonych przez p. Bartłomieja Janiaka z Pearson oraz zwiedzić najciekawsze atrakcje turystyczne Gdańska z przewodnikiem, mgr Magdaleną Broniewską-Lenarczyk, st. wykładowcą CJO UG.

Następne spotkanie w ramach kontynuacji FOR-UNI zaplanowane jest na wrzesień 2022 r.

oprac. mgr Emilia Krzywańska-Frankowska Z-ca Dyrektora CJO ds. Kształcenia i Rozwoju