O partnerstwie strategicznym z delegacją Wietnamskiego Uniwersytetu Narodowego z Hanoi

Partnerstwo strategiczne w ramach strategii internacjonalizacji uczelni było głównym tematem rozmów prowadzonych w Uniwersytecie Gdańskim przez delegację Uniwersytetu Nauk Społecznych – Wietnamskiego Uniwersytetu Narodowego z Hanoi (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University). Wizyta odbyła się w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i VNU – USSH oraz projektu Erasmus Plus KA107 koordynowanego przez dr hab. Joannę Różycką-Tran z Instytutu Psychologii.

Delegacja z Uniwersytetu Nauk Społecznych – Wietnamskiego Uniwersytetu Narodowego z Hanoi (University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University) zawitała do Gdańska w składzie: Rektor VNU-USSH prof. Hoang Anh Tuan; Dziekan Wydziału Psychologii VNU-USSH prof. Trinh Thi Linh; Prodziekan Wydziału Psychologii VNU-USSH prof. Nguyen Van Luot; Zakład Psychologii Klinicznej VNU-USSH prof. Tran Thu Huong; Zakład Psychologii Rozwojowej VNU - USSH dr Tran Ha Thu oraz z Wietnamskiej Adakedmii Nauk (Vietnam Associacion of Social Sciences) prof Le Van Hao.

Naukowcy z Wietnamu podczas spotkania z władzami uczelni  Rektorem prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim oraz Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anną Jurkowską-Zaidler, prof UG rozmawiali o koncepcji partnerstwa strategicznego rozwijanego w ramach strategii internacjonalizacji uczelni.

Delegacja zwiedziła wystawę "Gdańskie ślady Szekspira.Chodowiecki & Limon" w Bibliotece Głównej UG a także Wydział Nauk Społecznych w tym przede wszystkim studio filmowe i Radio MORS, gdzie oprowadzający gości - Dziekan WNS dr hab. Michał Harciarek, prof. UG przeprowadził wywiad z Rektorem prof. Hoang Anh Tuan.

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego mogli wysłuchać wykładów wietnamskich naukowców - głównie o tematyce psychologicznej (Happiness people: Who they are? Primary thematic analysis on children and young Vietnamese people, Mental health problems in children and adolescents in extreme contexts, Filial piety and family well-being in the Vietnamese context, Psycho-social problems among "Left-behind Children" in Vietnam, Children’s subject well–being), ale również historycznej i polityczno-ekonomicznej (Some issues of Early Modern History). Rozmowy o współpracy prowadził z gośćmi Dyrektor Instytutu Psychologii WNS UG dr hab. Paweł Jurek, prof UG. Delegacja spotkała się także z naukowcami różnych instytutów zainteresowanych współpracą naukową. Czasopismo Health Psychology Report zaprezentowały redaktorki prof. dr hab. Mariola Bidzan i dr hab Małgorzata Lipowska, prof UG, a  European Journal of Transformation Studies redaktor dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, prof UG.

Załączniki
Załącznik Rozmiar
Delegacja z Wietnamu - sylwetki 184.13 KB
Fot. Joanna Różycka-Tran
oprac.MNG/ZP