Przedłużenie terminu zgłoszeń na II Kongres Młodej Nauki!

W związku z dużą ilością zapytań i próśb informujemy o przedłużeniu terminu zgłaszania referatów i posterów na II Kongres Młodej Nauki do 15 czerwca 2022.

Kongres Młodej Nauki jest międzynarodową i multidyscyplinarną konferencją naukową, która odbędzie się w Uniwersytecie Gdańskim w dniach od 7 do 10 lipca 2022.

W ramach projektu w kilkudziesięciu panelach młodzi naukowcy będą mogli m.in. zaprezentować wyniki swoich badań, przedyskutować swoje tezy, nawiązać kontakty naukowe.

Tematyka wystąpień w ramach konferencji nie będzie ograniczona, przewidziane są wystąpienia z zakresu nauk ścisłych, eksperymentalnych, humanistycznych, społecznych i innych.

O wysoką jakość prezentacji dbać będą przedstawiciele gdańskich uczelni tworzący komitet naukowy pod przewodnictwem Rektora UG prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego.

Po zakończeniu konferencji planowane jest wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej przygotowanej przez czasopismo Progress.

Więcej informacji na stronie https://kongresmlodejnauki.pl/

 

Kongres Młodej Nauki
Łukasz Bień