Konferencja „Q doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu 2022”

 

 

Zapraszamy na Konferencję „Q doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu 2022”, która odbędzie się 21 czerwca w Sali Teatralnej w Domu Technika.

Wydarzenie jest skierowane do praktyków i naukowców, którzy są zainteresowani doskonaleniem usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz inne placówki bezpośrednio z nimi współpracujące.

- Celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych podmiotach leczniczych oraz do dyskusji służącej wzajemnemu doskonaleniu się na bazie najlepszych, dostępnych wzorców – czytamy w zaproszeniu od prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej Przewodniczącej Rady Programowej oraz Kapituły Pomorskiej Nagrody Jakości z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Udział jest bezpłatny.

Tematem konferencji będą problemy, korzyści, zagrożenia i szanse oraz dobre praktyki i rozwiązania dotyczące ciągłości działania i jej znaczenia w czasie COVID-19 w następujących obszarach: 

- Systemy zarządzania 

- Akredytacja i certyfikacja 

- Kultura bezpieczeństwa pacjenta oraz kultura raportowania – just culture 

- Zarządzanie kryzysowe i reagowanie w sytuacji kryzysu dla placówki i dla pacjenta 

- Narzędzia wspierające zachowanie ciągłości działania 

- Metody i narzędzia zarządzania jakością. 

- Pomiar, wskaźniki i mierniki odporności, ciągłości działania

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Zapraszamy 21 czerwca 2022 r. o 9:30 do Sali Teatralnej w Domu Technika, ul. Rajska 6 Gdańsk.

Program Konferencji: https://gdansk.enot.pl 

Zgłoszenie uczestnictwa: https://konferencje.gdansk.enot.pl/ 

opracowała Elwira Romaniuk/ZP