Technologie, zdrowie, pandemia a ekonomia - podsumowanie Konferencji Naukowej InfoGlob 2022

Nowe technologie, jakość powietrza, pandemia i masowa turystyka – to najważniejsze punkty wystąpień uczestników Konferencji InfoGlob 2022, której uczestnikami i współorganizatorami byli pracownicy naukowi i doktoranci Katedry Transportu i Handlu Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Uczestników obrad przywitała Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk, prof. UG oraz pozostali organizatorzy.

12 edycja Konferencji Naukowej InfoGlob 2022 odbyła się w dniach 7-9 czerwca br. na pokładzie promu Stena Vision na trasie Gdynia-Karlskrona-Gdynia.

- Konferencję organizujemy we współpracy z uczelniami, z którymi współpracujemy w różnych obszarach. To pokazuje jak rozległy zasięg na wszystkie dziedziny nie tylko nauki, ale też życia, ma ekonomia – powiedziała organizatorka konferencji dr hab. Aneta Oniszczuk – Jastrząbek, prof. UG Kierownik Katedry Transportu i Handlu Morskiego Wydziału Ekonomicznego UG. –  Dlatego też działania związane np. z ochroną środowiska czy różnym podejściem do restrykcji przeciw covid, w Polsce i w Szwecji, są analizowane między innymi pod względem kosztów jakie ponosi gospodarka, a co za tym idzie społeczeństwo.

Wzorem lat ubiegłych, konferencja była podzielona na część plenarną, sesje tematyczne oraz sesję posterową. Większość z przedstawionych tematów w sesji plenarnej i posterowej dotyczyło ochrony środowiska. I tak – w swoim wystąpieniu otwierającym konferencję dr hab. Artur Badyda, prof. PW z Politechniki Warszawskiej analizował wpływ jakości powietrza na aktualizację wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia: – Zanieczyszczenie powietrza wg. WHO jest najważniejszym zagrożeniem dla zdrowia człowieka – mówił. – Nowe wytyczne WHO ogłosi w 2023 roku. Tymczasem określone dotychczas największe zagrożenia związane z degradacją zdrowia i środowiska w związku z emisjami to: pył zawieszony, ozon, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki.

To pierwsza konferencja po pandemii o charakterze międzyuczelnianym naturalnie analizowano więc wpływ pandemii na różne obszary społeczno – gospodarcze. Wyniki badań wpływu pandemii na ekonomię i społeczeństwo Szwecji, w którym ograniczenia wprowadzano w zupełnie inny niż w Polsce sposób, przedstawiła doktorantka mgr Jagoda Włodarska. Z kolei doktorant mgr Marcin Szóstakowski zwrócił uwagę na znaczny rozwój omawianego przez niego e-sportu w okresie pandemii i wzrost zysków w tej branży.

Ostatnie dwa lata izolacji i obostrzeń związanych z covid przyniosły też zmiany w zakresie nauczania – uczelnie, szkoły realizowały programy w formie on-line, a niektóre szkoły wyższe nadal pracują w formie hybrydowej. O tym jak działano, jakie wnioski wyciągnięto z tej sytuacji w środowisku akademickim mówiła dr Olga Dębicka, która prowadziła, w ramach pozyskanego projektu, badania w grupie 60 nauczycieli akademickich. Publikacja związana z tymi badaniami ma ukazać się wkrótce.

Akcentem nawiązującym bezpośrednio do gospodarki morskiej podczas konferencji było wystąpienie dr hab. Wojciecha Bizona, prof. UG przygotowane wraz z dr Andrzejem Poszewieckim pt. „Spin offy branży morskiej jako forma przedsiębiorczości akademickiej”. Wnioski, jakie nasuwają się po wysłuchaniu dr. hab. Wojciecha Bizona, prof. UG nie są optymistyczne – spin offy akademickie w tej branży można policzyć na palcach jednej ręki – w Uniwersytecie Gdańskim działa jeden - Officina Baltica sp. z o.o.

Zwieńczeniem Konferencji InfoGlob było wręczenie naukowcom, którzy przygotowali wystąpienia w sesji plenarnej i posterowej nagród. Najlepszych, drogą głosowania, wybierali uczestnicy konferencji. W podsumowaniach oceniono wysoko zarówno wystąpienia, jak i samą organizację wydarzenia, za którą odpowiadali dr Małgorzata Bielenia i dr Adam Borodo z Wydziału Ekonomicznego UG.

MNG/ZP